Adrianna Ciemińska wyróżniona w Makroregionalnych Przesłuchaniach CEA Uczniów klas wiolonczeli i kontrabasu SM II st. w Inowrocławiu

W tym roku przesłuchania odbyły się w PSM I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu (14-15.12.17r.). Wzięło w nich udział 30 wiolonczelistów i kontrabasistów z klas V i VI OSM II st. i SM II st. Jury w składzie : prof. Lidia Grzanka-Urbaniak ( AM Wrocław), mgr Tadeusz Melka ( Wrocław) oraz mgr Jacek Kicman (Warszawa) wyróżniło wiolonczelistkę Adriannę Ciemińską, uczennicę klasy VI OSM II st. Naszą szkołę na tych przesłuchaniach reprezentowała także uczennica kl. V OSM II st Klaudia Orłowska, która również uzyskała wysokie noty. Wyróżnienia otrzymali pedagog mgr Wiktor Cisoń i akompaniator mgr Piotr Grelowski GRATULUJEMY!

Adrianna Ciemińska wyróżniona w Makroregionalnych Przesłuchaniach CEA Uczniów klas wiolonczeli i kontrabasu SM II st. w Inowrocławiu