Deklaracja dostępności Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażny Bacewicz w Koszalinie

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • w filmach zamieszczonych na stronie nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych(brak audiodeskrypcji)
 • dokumenty PDF(skany dokumentów) nie mogą być edytowane co może utrudniać pracę z tym dokumentem osobom niepełnosprawnym
 • niektóre pliki graficzne nie posiadają opisów alternatywnych

Wyłączenia

 • Dokumenty w formacie PDF, filmy video i zdjęcia opublikowane przed 23 września 2019 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. W celu wyszukania błędów skorzystano z witryny https://wave.webaim.org

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Załucka.
 • E-mail: dyrektor@zpsm.pl
 • Telefon: (94) 347 80 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz
 • Adres: Ul. Fałata 32
  75-434 Koszalin
 • E-mail: dyrektor@zpsm.pl
 • Telefon: (94) 347 80 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek szkoły położony jest przy ul. Fałata 32 w Koszalinie. Główne wejście znajduje się od strony parkingu przy ul. Fałata. Aby wejść do budynku należy pokonać schody od głównej bramy szkolnej. Schody dostosowane są dla osób niepełnosprawnych, wejście główne do szkoły posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły prowadza dwa dodatkowe wejścia od strony Sali koncertowej i bocznego wejścia od strony boiska
 • Informacji przy wejściu do szkoły udzielają pracownicy na portierni
 • Szkoła posiada dwa piętra, które prowadzą do sali koncertowej
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a
 • Przy szkole znajduje się parking dla samochodów osobowych
 • Szkoła nie posiada windy

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • jasne tło
 • podświetlane linki
 • panel nawigacyjny po prawej stronie
 • czytelna czcionka
 • archiwum serwisu(wyszukiwarka)
 • panel dla osób niepełnosprawnych po lewej stronie
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych dowolnej przeglądarki

Inne informacje i oświadczenia

Do końca roku 2021na stronie zostaną wprowadzone zmiany, w celu poprawy jej dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Dziennik elektronicznyWolontariatGaleria zdjęć ZPSMmLegitymacjaKontakt
Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close