DYREKTOR
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie

Anna Załucka

DNI I GODZINY PRZYJĘĆ:
środa: 9.00 – 10.30

w dniach „wywiadówek” 16.00 – 17.00


WICEDYREKTOR ds. muzycznych
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie

Wiesława Suszyńska

przyjmuje w sprawach: dot. kształcenia muzycznego

DNI I GODZINY PRZYJĘĆ:

poniedziałek  15.30 – 16.30
wtorek   15.00 – 16.00
oraz w dniach „wywiadówek” 16.00 – 17.00

tel. (94) 347 80 22


WICEDYREKTOR
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych  im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie

Małgorzata Godlewska
przyjmuje w sprawach: opiekuńczo- wychowawczych i przedmiotów ogólnokształcących

DNI I GODZINY PRZYJĘĆ:

poniedziałek 15.30 – 16.30
piątek      8.00 – 9.00
oraz w dniach „wywiadówek” 17.00 – 18.00

tel. (94) 347 80 39