Historia szkoły

1958/59
– oficjalnie 1 stycznia 1959 r., a faktycznie 15 września 1958 r. rozpoczęła działalność Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Koszalinie
1959/60
– szkołę opuszczają pierwsi absolwenci PSM I st. /działu dziecięcego i młodzieżowego/
1961/62
– 1 września 1961 r. rozpoczęła działalność Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna w Koszalinie
1962/63
– szkołę opuszczają pierwsi absolwenci Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej
1963/64
– 1 września 1963 r. uruchomiono Filię PŚSM w Słupsku
– szkoła objęła w użytkowanie cały budynek przy ul. Lampego
1966/67
– następuje zmiana nazwy: Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna na Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia
1967/68
– powstał koszaliński ośrodek Okręgowego Zespołu Metodyczno-Programowego w Poznaniu, a pierwszym delegatem na województwo koszalińskie został Roman Wasielewski
1968/69
– obchody X-lecia Szkoły
– nadanie Szkole imienia Grażyny Bacewicz /5.05.1913-17.01.1969/
– ufundowanie sztandaru
– główna uroczystość jubileuszowa odbyła się w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym 18.05.69. Przybył na nią brat Patronki Szkoły, pianista i pedagog, ówczesny rektor PWSM w Łodzi – Kiejstut Bacewicz. Podczas uroczystego koncertu wystąpili absolwenci z udziałem Koszalińskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyr. A. Cwojdzińskiego.
– uruchomiono filię PSM II st. w Szczecinku
1974/75
– odbyły się I Spotkania z Muzyką Gitarową
1977/78
– zmiana struktury Szkoły poprzez połączenie obu szkół w „Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Grażyny Bacewicz” w Koszalinie
1980/81
– założenie przez prof. W. Bałdysa – Koszalińskiej Grupy Perkusyjnej
1981/82
– oficjalne przekazanie budynków przy ul. Fałata 32 Zespołowi Szkół Muzycznych
1983/84
– 25-lecie szkoły muzycznej. Z tej okazji zorganizowano 48 imprez okazjonalnych na terenie Szkoły i miasta oraz w Opolu, Nysie, Kędzierzynie-Koźlu
– zapoczątkowano organizację dwóch koncertów uczniów z Orkiestrą Symfoniczną Państwowej Filharmonii im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie w każdym roku szkolnym
1985/86
– koncerty uczniów w Neubrandenburgu /NRD/
– czeska firma Rieger-Kloss rozpoczęła budowę organów w sali koncertowej Zespołu
– szkoła była organizatorem I Ogólnopolskiego Przeglądu Klas Instrumentów Dętych Blaszanych szkół muzycznych II stopnia
– odbyły się I Dni Muzyki Perkusyjnej „Perkusja solo i w zespole”
1986/87
– szkoła była organizatorem II Ogólnopolskiego Przeglądu Klas Instrumentów Dętych Drewnianych szkół muzycznych II stopnia
– pierwsza studniówka w historii Zespołu: kawiarnia „Ewa” /22.01.87/
1987/88
– szkoła była organizatorem II Ogólnopolskiego Przeglądu Klas Instrumentów Dętych Blaszanych szkół muzycznych II stopnia
1988/89
– ukończona została budowa organów firmy czeskiej Rieger-Kloss w sali koncertowej Zespołu
– po raz pierwszy w dziejach Internatu odbyły się otrzęsiny /17.10.89/ i wieczór wigilijny
1990/91
– X-lecie Koszalińskiej Grupy Perkusyjnej pod kierunkiem Wojciecha Bałdysa
1991/92
– gruntowna reorganizacja szkoły w związku z wdrożeniem „Ustawy o systemie oświaty”
– wakacyjna akcja koncertowa „Niedzielne koncerty w parku”
1992/93
– jubileusz 40- lecia pracy prof. Stefana Juraszczyka
– jubileusz X-lecia Zespołu Muzyki Dawnej „Crescendo”
– koncerty szkolnej orkiestry symfonicznej w Paryżu /w ramach programu Unii Europejskiej/
– wizyta w Szkole i koncerty chóru z Hannoveru
– likwidacja koszalińskiego Punktu Konsultacyjnego Akademii Muzycznej w Gdańsku
1993/94
– rewizyta i koncerty Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej z Paryża /w ramach programu Unii Europejskiej/
– wizyta pedagogów i Grupy Perkusyjnej z Holandii
– X Dni Muzyki Perkusyjnej [Koszalin 5-15.04.94]
1994/95
– Centrum Edukacji Artystycznej rozpoczęło organizowanie w Koszalinie ogólnopolskich kursów metodycznych dla nauczycieli i uczniów szkolnictwa muzycznego

1995/1996
– koncert Koszalińskiej Grupy Perkusyjnej w Niemczech
– koncert chóru PSM I st. w Heide Parku w Niemczech

1996/1997
– uczniowie koncertowali w Aschafenburgu (Niemcy)
– odbył się cykl koncertów „Salon Muzyczny”

1997/1998
– odbył się koncert z okazji wizyty w Szkole Ministra Kultury i Sztuki J. Wnuk-Nazarowej
– koncert Zespołu Muzyki dawnej „Crescendo” w Niemczech