I miejsce dla zespołu-Wiktor Dziedzic, Konstancja Śmietańska i Gabriela Bortnowska na Międzynarodowym „Turnieju kameralnym” w Bydgoszczy

Ponad 300 uczestników prezentowało swoje umiejętności podczas „Turnieju kameralnego” w Bydgoszczy w dniach 19-23.04.2017r. Ideą przewodnią konkursu było połączenie przesłuchań z wymianą doświadczeń dotyczących interpretacji i zrozumienia istoty muzyki na poziomie szkół podstawowych, średnich i wyższych. Organizatorem była Katedra Kameralistyki na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 10-osobowe jury w międzynarodowym składzie (Polska, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Indie) pod przewodnictwem prof. Pawła Radzińskiego przyznała *I miejsce *w grupie B naszemu Trio w składzie: Wiktor Dziedzic-skrzypce, Konstancja Śmietańska-wiolonczela, Gabriela Bortnowska-fortepian. Zespół przygotował mgr Natan Dondalski. GRATULUJEMY!

I miejsce dla zespołu-Wiktor Dziedzic, Konstancja Śmietańska i Gabriela Bortnowska na Międzynarodowym „Turnieju kameralnym” w Bydgoszczy