III miejsce Julii Chojnackiej w VI Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym w Cieszynie

VI Ogólnopolski Cieszyński Konkurs Skrzypcowy odbył się w dniach 11-13 kwietnia 2019 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Cieszynie. Konkurs skierowany był do uczniów grających na skrzypcach, urodzonych w latach 2000 -2008 i młodszych. Był objęty patronatem Centrum Edukacji Artystycznej . Odbywał się w trzech kategoriach wiekowych i miał formę jednoetapową. Kandydatów oceniało jury pod przewodnictwem dr hab. Marii Orzechowskiej z Uniwersytetu Muzycznego z Warszawy. W jego składzie skład znaleźli się wykładowcy wyższych uczelni muzycznych, wirtuozi, utytułowani pedagodzy szkół artystycznych z Polski i zagranicy. Julia Chojnacka -uczennica kl. V OSM I st. w klasie skrzypiec mgr Olgi Borowskiej otrzymała III miejsce w gr. I. Julii akompaniowała pianistka mgr Magdalena Bortnowska. Gratulujemy!

III miejsce Julii Chojnackiej w VI Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym w Cieszynie