RAMOWY HARMONOGRAM SYMPOZJUM

CZWARTEK 23 LISTOPADA 2017

9.30 – 13.00 lekcje otwarte z dr hab. Ewą Murawską oraz Guðrún Birgisdóttir

13.00 – 14.00 przerwa

14.00 – 15.00 Joga dla flecistów Guðrún Birgisdóttir

15.00 – 18.00 lekcje otwarte z dr hab. Ewą Murawską oraz Guðrún Birgisdóttir

18.30 Koncert wykładowców i zaproszonych gości

PIĄTEK 24 LISTOPADA 2017

9.00 – 09.30 e- learning dr hab. Ewa Murawska

09.30 – 13.00 lekcje otwarte z dr hab. Ewą Murawską oraz Guðrún Birgisdóttir

13.00 – 13.30 przerwa

13.30 – 14.00 próba orkiestry fletowej

14.00 – 15.00 Klinika fletu- wykład i prezentacja Aleksander Fojcik (Alecmusic Centrum Fletowe)

15.00 – 17.15 lekcje otwarte z dr hab. Ewą Murawską oraz Guðrún Birgisdóttir

17.30 Koncert uczestników

SOBOTA 25 LISTOPADA 2017

9.00 – 12.00 lekcje otwarte z Guðrún Birgisdóttir

12.00 – 12.30 przerwa

12.30 – 13.30 próba orkiestry fletowej

14.00 Koncert w wykonaniu orkiestry fletowej

Do pobrania:

Karta zgłoszenia –  sympozjum fletowe

Regulamin sympozjum fletowego