RADA RODZICÓW
przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie

1. M. Diaczuk PRZEWODNICZĄCY tel. 503-137-084
2. M. Wójcik ZASTĘPCA tel. 508-297-503
3. A. Janas SEKRETARZ tel. 668-828-358
4. K. Baranowska SKARBNIK tel. 509-776-690
5. J. Beszczyńska-Brzęczek
6. G. Ruczyńska CZŁONEK tel. 606-882-884
7. M. Szafrański CZŁONEK tel. 888-572-450

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców
1. R. Nowak PRZEWODNICZĄCY tel. 600-202-359
2. A. Kobylarz SEKRETARZ tel. 885-700-777
3. M. Jasińska CZŁONEK

Obsługa kasowa i informacyjna: E. Murawska
Wszystkie uwagi i petycje można kierować do Rady Rodziców poprzez Rady Oddziałowe, w pokoju 113 (tok nauczania) lub na adres e-mail: rada.zpsmkoszalin@wp.pl
Dyżury i spotkania przedstawicieli Rady Rodziców odbywają się w ostatnią środę każdego miesiąca o godz. 16:30 w siedzibie szkoły.

Wpłat na fundusz Rady Rodziców można dokonywać:
przelewem na konto :
RADA RODZICÓW przy ZPSM KOSZALIN ul. FAŁATA 32, 75-434 Koszalin
PKO BP S.A. II o/Koszalin
56 1020 2791 0000 7902 0009 6438
lub gotówką w pok. 113 Tok nauczania

Wysokość składek na fundusz Rady Rodziców:

dla OSM I st., OSM II st.:

1 dziecko 20 zł miesięcznie

2 dziecko 17 zł miesięcznie

3 i kolejne dziecko zwolnione

dla SM I st., SM II st.:

1 dziecko 7 zł. miesięcznie

2 i kolejne dziecko 5 zł. miesięcznie