Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Krzysztof Czarnecki

e-mail: redakcja@zpsm.pl