Julia Chojnacka, Dominika Makowska, Małgorzata Piekarska i Maciej Fijałkowski z sukcesami na II Ogólnopolskim Konkursie „Talenty Skrzypcowe 2018” w Poznaniu

W dniach 27-04-29.04.18r. odbył się w Poznaniu II Ogólnopolski  Konkurs  „Talenty  Skrzypcowe 2018”. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie im. J. Kaliszewskiej i objęty patronatem Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu. W przesłuchaniach wzięło udział ponad 100 skrzypków w pięciu kategoriach wiekowych. Jury w składzie: przewodniczący prof. Bartosz Bryła oraz prof. Mariusz Derewecki, dr Karina Gidaszewska, prof. Małgorzata Skorupa i prof. Andrzej Gębski postanowiło przyznać w grupie drugiej –  I miejsce- Julii Chojnackiej  z kl. IV OSM I st. ( nauczyciel mgr Olga Borowska) oraz *Imiejsce – Dominice Makowskiej z kl. VI OSM I st. ( nauczyciel mgr Anna Borowska). Wyróżnienie  w tej grupie otrzymał  Maciej Fijałkowski  z kl.VI OSM I st.( nauczyciel mgr Olga Borowska). *II miejsce  w grupie IV otrzymała  Małgorzata Piekarska  z kl. IV OSM II st. ( nauczyciel mgr Katarzyna Baj- Gustaw). Uczniom akompaniowała mgr Magdalena Bortnowska.
Pedagodzy oraz akompaniator również otrzymali wyróżnienia.GRATULUJEMY!

 

Julia Chojnacka, Dominika Makowska, Małgorzata Piekarska i Maciej Fijałkowski z sukcesami na II Ogólnopolskim Konkursie „Talenty Skrzypcowe 2018” w Poznaniu