Kalendarium ZPSM im. G. Bacewicz:

Kalendarz Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konkursów Szkolnictwa Artystycznego 2019/2020 (CEA)

Kalendarz Miedzynarodowych Kursów i Warszatów 2019/2020 (CEA)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019-2020

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02.09.2019 r.

godz. 9.00 kl. I – III OSM I st.

godz. 11.00 kl. IV – VI OSM I st., I – VI OSM II st.

godz. 12.30 kl. I – VI SM I st., I – VI SM II st.

Zakończenie zajęć  –  I okres 21.01.2020 r.
Rozpoczęcie zajęć  –  II okres 22.01.2020 r.
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

w OSM II st.

7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych – 19.03.2020 r.
Uroczystość rozdania świadectw ukończenia Szkoły uczniom kl. VI OSM II st. i SM II st. 30.04.2020 r. godz. 12.00
Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26.06.2020 r.

godz. 9.00 kl. I – III  OSM I st.

godz. 11.00 kl. IV – VI OSM I st., I – I OSM II st.

godz. 12.30 kl. I – VI SM I st., I – V SM II st.

Terminy Rad Pedagogicznych

Rada Pedagogiczna – spawy bieżące 08.10.2019 r. godz. 13.30
Uroczysta Rada Pedagogiczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14.10.2019 r. godz. 10.00
Rada klasyfikacyjna – I okres 21.01.2020 r.  godz. 18.00
Ostateczny termin wystawiania i wpisywania ocen do katalogów 16.01.2020 r. do godz. 14.00
Rada podsumowująca – I okres 28.01.2020 r. godz. 18.00
Rada dopuszczeniowa dla uczniów kl. VI OSM II st. i SM II st. 19.03.2020 r. godz. 14.00
Ostateczny termin wystawiania i wpisywania ocen do katalogów 17.03.2020 r. do godz. 14.00
Rada klasyfikacyjna  – II okres 23.06.2020 r. godz. 18.00
Ostateczny termin wystawiania i wpisywania ocen do katalogów 19.06.2020 r. do godz. 14.00
Rada podsumowująca rok szkolny 2019/20 29.06.2020 r. godz. 9.00

Terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2019 r.
Pierwszy dzień zajęć po przerwie świątecznej 07.01.2020 r.
Ferie zimowe 10.02 – 23.02.2020 r.
Pierwszy dzień zajęć po feriach 24.02.2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 09.04 – 14.04.2020 r.
Pierwszy dzień zajęć po wiosennej przerwie świątecznej 15.04.2020 r.
Ferie letnie 27.06 – 31.08.2020 r.

Dni wolne (ustawowo) od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(święta państwowe i kościelne)

Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2019 r. (poniedziałek)
Wszystkich Świętych 01.11.2019 r. (piątek)
Dzień Niepodległości 11.11.2019 r. (poniedziałek)
Trzech Króli 06.01.2020 r. (poniedziałek)
Święto Pracy 01.05.2020 r. (piątek)
Święto Konstytucji 3 –Maja 03.05.2020 r. (niedziela)
Boże Ciało 11.06.2020 r. (czwartek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

czwartek – piątek 02 – 03.01.2020 r.
poniedziałek-środa uwaga! dotyczy uczniów OSM II st. 04 – 06.05.2020 r.
piątek 12.06.2020 r.
czwartek 25.06.2020 r.

Przesłuchania, egzaminy, badania testowe, rekrutacja – część muzyczna

Przesłuchania półroczne 02 – 18.12.2019 r.
Etap szkolny  – Przesłuchania CEA 02.12  – 24.01.2020 r.
Regionalne i Makroregionalne Przesłuchania CEA styczeń – marzec 2020 r.
zgodnie z harmonogramem CEA
Regionalne Przesłuchania CEA uczniów klas skrzypiec i altówki OSM i SM I i II st. 30.01 – 1.02.2020 r.  ZPSM Koszalin
(data może ulec zmianie)
Regionalne Przesłuchania CEA uczniów klas śpiewu OSM i SM II st. 06.03.2020 r. ZPSM Koszalin

(data może ulec zmianie)

Badanie jakości kształcenia muzycznego w zakresie specjalności Rytmika dla uczniów OSM i SM II st. 12.03.2020 r.
Ogólnopolskie badania testowe z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów kończących sześcioletni lub czteroletni cykl kształcenia w OSM i SM I st. 02.04.2020 r. godz. 16.30
Ogólnopolski Konkurs Muzyczny CEA dla uczniów szkół muzycznych II stopnia  dla poszczególnych specjalności

i zespołów

Kwiecień 2020 r.

klawesyn, flet, obój, harfa, perkusja, śpiew solowy, duety fortepianowe, zespoły jazzowe, zespoły muzyki dawnej, fortepian.

Egzaminy dyplomowe – część teoretyczna – załącznik (szczegółowy harmonogram) 25 – 26.03. 2020 r.
Egzaminy dyplomowe – część techniczna  19 – 24.03.2020
Egzaminy dyplomowe – recitale i koncerty – załącznik  (szczegółowy harmonogram) 27.03 – 24.04.2020 r.
(z wyłączeniem okresu świątecznego: 09.04 – 14.04.2020)
Egzaminy promocyjne 02.06 – 18.06.2020 r.
Rekrutacja Kwiecień – czerwiec 2020 r.
Dzień otwarty szkoły 28.03.2020 r. (sobota)

Egzaminy część ogólnokształcąca

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty  – język polski 21.04.2020 r. – godz. 9.00
Egzamin ósmoklasisty  – matematyka 22.04.2020 r. – godz. 9.00
Egzamin ósmoklasisty  – język obcy nowożytny 23.04.2020 r. – godz. 9.00
Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty  – język polski 01.06.2020 r. – godz. 9.00
Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty  – matematyka 02.06.2020 r. – godz. 9.00
Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty  – język obcy nowożytny 03.06.2020 r. – godz. 9.00

Egzaminy maturalne

Egzamin maturalny – część ustna – załącznik
(szczegółowy harmonogram)
04 – 22.05.2020 r.
Egzamin maturalny – część pisemna j. polski (pp) 04.05.2020 r. – godz. 9.00
Egzamin maturalny – część pisemna matematyka (pp) 05.05.2020 r. – godz. 9.00
Egzamin maturalny – część pisemna j. angielski (pp) 06.05.2020 r. – godz. 9.00

Koncerty, warsztaty, seminaria, szkolenia regionalne,

projekty  i uroczystości okolicznościowe

Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki 01.10.2019 r. godz. 11.00 i 17.00
Pasowanie na ucznia klasy pierwszej OSM I st. 10.10.2019 r. godz. 9.00
Koncert „Barwy Jesieni” 24.10.19 r. godz. 17.00
IV Sympozjum Fletowe „Międzynarodowe inwencje i interpretacje” 11  -12.10.2019 r. ZPSM Koszalin
Sesja warsztatowa i koncertowa Polsko-Niemieckiej Orkiestry Młodzieżowej Pomerania 9 – 13.10.2019 r. Burg Stargard (Niemcy)  – Szczecin
Koncert Polsko-Niemieckiej Orkiestry Młodzieżowej Pomerania 13.10.2019 r. Sala Kameralna Filharmonii im.

M. Karłowicza w Szczecinie

XV Hanza  Jazz Festiwal 23 – 26.10.2019 r.
Koncert z okazji Święta Niepodległości 08.11.2019 r. godz. 11.00
Regionalne warsztaty dla nauczycieli klas gitary szkół muzycznych I i II st. „Muzyka dawna i latynoska  – cechy wspólne” 18 – 19.11.2019 r. ZPSM Koszalin
Koncert wigilijny 20.12.2019 r. godz. 12.00
Rodzinne kolędowanie 16.01.2020 r. godz. 17.00
III Szkolny Konkurs Młodych Talentów 23.01 2020 r. godz. 13.30
Koncert Laureatów III Szkolnego Konkursu Młodych  Talentów 23.01.2020 r. godz. 18.00
V Sympozjum Fletowe 09 – 11.03.2020 r.
„Zwariowany koncert” 17.03.2020 r. godz. 11.00
Dzień Otwarty Szkoły – koncert 28.03.2020 r. od godz. 11.00 (sobota)
Koszalińskie Forum Kultury 01.04.2020 . godz. 17.00
Koncert z okazji Święta Konstytucji  3-Maja 29.04.2020 r. godz. 11.00
I Szkolny Dziecięcy Konkurs Skrzypcowy ”Lubię grać” dla uczniów klas II – III OSM i SM I st. 21.05.2020 r. godz. 13.30
Próby uczniów do koncertu z Filharmonią Koszalińską 25 – 29.05.2020 r.
Koncert uczniów z Filharmonią Koszalińską 29.05.2020 r. godz. 18.30
IV Koszaliński Konkurs Akordeonowy czerwiec 2020 r.

Terminarz wywiadówek i spotkań z rodzicami

Zebranie obowiązkowe dla wszystkich rodziców  – organizacja roku szkolnego  2019 /20

Omówienie PSO oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania w roku szkolnym 2019/20

Zapoznanie rodziców z:

·         Wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskiwania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych

·         Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

·         Warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej  (okresowej) oceny klasyfikacyjnej, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego

11.09.2019 r.

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

 

godz. 16.30 klasy I – III OSM I st.

godz. 17.00 pozostałe klasy

 

 

 

 

 

 

Zebranie obowiązkowe dla rodziców :

 • klas I – III OSM I st.
 • klas pozostałych
 

13.11.2019 r. godz. 16.30

13.11.2019 r. godz. 17.00

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

Zebranie obowiązkowe dla rodziców :

 • klas I  – III OSM I st.
 • klas pozostałych

informacje nauczycieli o każdej przewidywanej okresowej ocenie klasyfikacyjnej

 

08.01.2020 r. godz. 16.30

08.01.2020 r. godz. 17.00

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

Wywiadówka obowiązkowa dla rodziców:

 • klas I – III OSM I st.
 • klas pozostałych

podsumowanie wyników w nauce  i zachowaniu uczniów za I okres roku szkolnego 2019/20

 

22.01.2020 r. godz. 16.30

22.01.2020 r. godz. 17.00

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

Zebranie obowiązkowe dla rodziców :

 • klas I  – III OSM I st.
 • klas pozostałych
 

08.04.2020 r. godz. 16.30

08.04.2020 r. godz. 17.00

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

Zebranie obowiązkowe dla rodziców

 • klas I – III OSM I st.
 • klas pozostałych

informacje nauczycieli o każdej przewidywanej końcoworocznej ocenie klasyfikacyjnej.

 

03.06.2020 r. godz. 16.30

03.06.2020 r. godz. 17.00

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

Dni otwarte dla rodziców – spotkania z nauczycielami

 • klas I – III OSM I st.
 • klas pozostałych
w każdą drugą środę miesiąca poza terminami zebrań obowiązkowych.

Harmonogram pracy szkoły w sierpniu 2020 r.

Egzaminy: promocyjne, poprawkowe, kwalifikacyjne

i klasyfikacyjne

24 – 25 . 08.2020 r. od godz. 9.00
Spotkanie organizacyjne –  dyrektor i wicedyrektorzy 25.08.2020 r. godz. 9.00 (wtorek)
Zebranie organizacyjne kierowników sekcji oraz dyrekcji szkoły – organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021  26.08.2020 r. godz.  9.00 – 11.00 (środa)
Zebrania organizacyjne poszczególnych sekcji muzycznych 26.08.2020 r. godz. 11.00  (środa)
Zebranie organizacyjne sekcji ogólnokształcącej 26.08.2020 r. godz. 11.00  (środa)
Rada Pedagogiczna 27.08. 2020 r. godz. 10.00 (czwartek)
Dni do dyspozycji Dyrektora Szkoły (szkolenia, warsztaty itp.) 28.08.2020 r. (piątek)

31.08 2020 r. (poniedziałek)

 

Punkt informacyjnyDziennik elektronicznyWolontariatStrefa Ucznia i RodzicaGaleria zdjęć ZPSM

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close