KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016-2017

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 01.09.2016 r.

godz. 9.00 kl. I – III OSM I st.

12.30 pozostałe szkoły.

Zakończenie zajęć – I okres 17.01.2017 r.
Rozpoczęcie zajęć – II okres 18.01.2017 r.
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych OSM II st. 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych
Uroczystość zakończenia zajęć dla kl. VI OSM II st. i SM II st. 27.04.2017 r. godz. 12.00
Uroczystość zakończenia zajęć dla kl. VI OSM I st. 21.06.2017 r. godz. 11.00
Uroczystość zakończenia zajęć dla kl. I – III OSM I st. 23.06.2017 r. godz. 9.00
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla OSM I i II st. oraz SM I i II st. 23.06.2017 r. godz. 12.30

Terminy Rad Pedagogicznych

Rada klasyfikacyjna – I okres 17.01.2017 r. godz. 18.00
ostateczny termin wystawiania i wpisywania ocen do katalogów 12.01.2017 r. do godz. 14.00
Rada podsumowująca – I okres 31.01.2017 r. godz. 18.00
Rada dopuszczeniowa dla kl. VI OSM II st. i SM II st. 21.03.2017 r. godz. 14.00
ostateczny termin wystawiania i wpisywania ocen do katalogów 17.03.2017 r. do godz. 14.00
Rada klasyfikacyjna – II okres 20.06.2017 r. godz. 18.00
ostateczny termin wystawiania i wpisywania ocen do katalogów 13.06.2017 r. wszystkie przedmioty muzyczne

14.06.2017 r. przedmioty ogólnokształcące

Rada podsumowująca rok szkolny 2016/17 22.06.2017 r. godz. 14.00

Terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2016 r.
Pierwszy dzień zajęć po przerwie świątecznej 02.01.2017 r.
Ferie zimowe 13 – 24.02.2017 r.
Pierwszy dzień zajęć po feriach 27.02.2017 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18.04.2017 r.
Pierwszy dzień zajęć po wiosennej przerwie świątecznej 19.04.2017 r.
Ferie letnie 23.06 – 31.08.2017 r.

Dni wolne (ustawowo) od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(święta państwowe i kościelne)

Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2016 r. (piątek)

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – zadania zlecone przez dyrektora szkoły)

Wszystkich Świętych 01.11.2016 r. (wtorek)
Dzień Niepodległości 11.11.2016 r. (piątek)
Trzech Króli 06.01.2017 r. (piątek)
Święto Pracy 01.05.2017 r. (poniedziałek)
Święto Konstytucji 3 –Maja 03.05.2017 r. (środa)
Boże Ciało 15.06.2017 r. (czwartek)

Dodatkowe dni wolne (dyrektorskie) od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

poniedziałek 31.10.2016 r.
wtorek 02.05.2017 r.
piątek 16.06.2017 r.
czwartek 22.06.2017 r. (dzień wolny od zajęć dydaktycznych – zadania zlecone przez dyrektora szkoły)

Przesłuchania i egzaminy część muzyczna

Przesłuchania półroczne 01 – 16.12.2016 r.
Etap szkolny – Przesłuchania CEA 01 – 16.12.2016 r.
Regionalne Przesłuchania CEA 30.01 – 03.02. 2017 r. zgodnie

z harmonogramem CEA

Konkurs CEA dla uczniów szkół muzycznych II stopnia dla poszczególnych specjalności i zespołów na dany rok szkolny kwiecień 2017 r.

klawesyn, flet, obój, harfa, perkusja, śpiew solowy, duety fortepianowe, zespoły jazzowe, zespoły muzyki dawnej, fortepian

Egzaminy dyplomowe – część teoretyczna – załącznik (szczegółowy harmonogram) 27 – 31.03. 2017 r.
Egzaminy dyplomowe – recitale i koncerty – załącznik (szczegółowy harmonogram) 03 – 21.04.2017 r.
Egzaminy promocyjne 29.05 – 12.06.2017 r.
Rekrutacja kwiecień – czerwiec 2017 r.
Dzień otwarty szkoły w ramach rekrutacji 25.03.2017 r.

Egzaminy część ogólnokształcąca

Egzaminy gimnazjalne

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna z zakresu – historii i wiedzy o społeczeństwie 19.04.2017 r. – godz. 9.00
Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna z zakresu – języka polskiego 19.04.2017 r. – godz. 11.00
Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza z zakresu – przedmiotów przyrodniczych 20.04.2017 r. – godz. 9.00
Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza z zakresu matematyki 20.04.2017 r. – godz. 11.00
Egzamin gimnazjalny – język angielski (pp) 21.04.2017 r. – godz. 9.00
Egzamin gimnazjalny – język angielski (pr) 21.04.2017 r. – godz. 11.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna z zakresu – historii i wiedzy o społeczeństwie 01.06.2017 r. – godz. 9.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna z zakresu – języka polskiego 01.06.2017 r. – godz. 11.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno – przyrodnicza z zakresu – przedmiotów przyrodniczych 02.06.2017 r. – godz. 9.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno – przyrodnicza z zakresu matematyki 02.06.2017 r. – godz. 11.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – język angielski (pp) 05.06.2017 r. – godz. 9.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – język angielski (pr) 05.06.2017 r. – godz. 11.00

Egzaminy maturalne

Egzamin maturalny – część ustna – załącznik (szczegółowy harmonogram) 08 -20.05.2017 r.
Egzamin maturalny – część pisemna j. polski (pp) 04.05.2017 r. – godz. 9.00
Egzamin maturalny – część pisemna matematyka (pp) 05.05.2017 r. – godz. 9.00
Egzamin maturalny – część pisemna j. angielski (pp) 08.05.2017 r. – godz. 9.00

Koncerty i uroczystości okolicznościowe

Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki 03.10.2016 r. godz. 17.00
Pasowanie na ucznia klasy pierwszej OSM I st. 13.10.2016 r. godz. 9.00
Koncert „Barwy Jesieni” 25.10.2016 r. godz. 17.00
Koncert z okazji Święta Niepodległości 10.11.2016 r. godz. 11.00
Koncert wigilijny 22.12.2016 r. godz. 12.00
Regionalne Przesłuchania CEA uczniów klas skrzypiec i altówki 30.01 – 3.02.17 r.
Rodzinne kolędowanie 19.01.2017 r. godz. 17.00
„Zwariowany koncert” 23.03.2017 r. godz. 11.00 ew. 17.00
Dzień Otwarty Szkoły – koncert 25.03.2017 r. od godz. 11.00 (sobota)
Koncert uczniów z Filharmonią Koszalińską 26.05.2017 r. godz. 18.30
Próby uczniów do koncertu z Filharmonią Koszalińską 22 – 26.05.2017 r.
Koncert z okazji Święta Konstytucji 3-Maja 28.04.2017 r. godz. 11.00
Muzyczne Impresje Wiosenne 4.04.2017 . godz. 11.00

i godz. 17.00

Koszalińskie Muzyczne Konfrontacje Młodych 17 – 19.05.2017 r.
Szkolny Konkurs Młodych Talentów – w ramach obchodów dnia patrona szkoły 17.01.2017 r.

Terminarz wywiadówek i spotkań z rodzicami

Zebranie obowiązkowe dla wszystkich rodziców – organizacja roku szkolnego 2016 /17

Omówienie PSO oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania w roku szkolnym 2016/17

Zapoznanie rodziców z:

 • Wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskiwania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych
 • Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
 • Warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego
 • klas I – III OSM I st.
 • klas pozostałych
14.09.2016 r.

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

godz. 16.30

godz. 17.00

Zebranie obowiązkowe dla rodziców :

 • klas I – III OSM I st.
 • klas pozostałych

informacje nauczycieli o każdej przewidywanej okresowej ocenie klasyfikacyjnej

14.12.2016 r. godz. 16.30

14.12.2016 r. godz. 17.00

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

Wywiadówka obowiązkowa dla rodziców:

 • klas I – III OSM I st.
 • klas pozostałych

podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu uczniów za I okres roku szkolnego 2016/17

18.01.2017 r. godz. 16.30

18.01.2017 r. godz. 17.00

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

Zebranie obowiązkowe dla rodziców

 • klas I – III OSM I st.
 • klas pozostałych

informacje nauczycieli o każdej przewidywanej końcoworocznej ocenie klasyfikacyjnej.

07.06.2017 r. godz. 16.30

07.06.2017 r. godz. 17.00

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

Dni otwarte dla rodziców – spotkania z nauczycielami

 • klas I – III OSM I st.
 • klas pozostałych
09.11.2016 r. godz. 17.00

08.03.2017 r. godz. 17.00