KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017-2018

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 04.09.2017 r.

godz. 9.00 kl. I – III OSM I st.

12.00 pozostałe szkoły.

Zakończenie zajęć – I okres 09.01.2018 r.
Rozpoczęcie zajęć – II okres 10.01.2018 r.
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

OSM II st.

7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych
Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla kl. VI OSM II st. i SM II st. 26.04.2018 r. godz. 12.00
Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla kl. VI OSM I st. 20.06.2018 r. godz. 12.00
Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla kl. I – III OSM I st. 22.06.2018 r. godz. 9.00
Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla OSM I i II st. 22.06.2018 r. godz. 11.00
Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla SM I cyklu 6 i 4 – letniego oraz SM II st. 22.06.2018 r. godz. 12.30

Terminy Rad Pedagogicznych

Rada klasyfikacyjna – I okres 09.01.2018 r. godz. 18.00
ostateczny termin wystawiania i wpisywania ocen do katalogów 05.01.2018 r. do godz. 14.00
Rada podsumowująca – I okres 06.02.2018 r. godz. 18.00
Rada dopuszczeniowa dla kl. VI OSM II st. i SM II st. 20.03.2018 r. godz. 14.00
ostateczny termin wystawiania i wpisywania ocen do katalogów 16.03.2018 r. do godz. 14.00
Rada klasyfikacyjna – II okres 19.06.2018 r. godz. 18.00
ostateczny termin wystawiania i wpisywania ocen do katalogów 14.06.2018 r. wszystkie przedmioty muzyczne

15.06.2018 r. przedmioty ogólnokształcące

Rada podsumowująca rok szkolny 2017/18 21.06.2018 r. godz. 14.00

Terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2017 r.
Pierwszy dzień zajęć po przerwie świątecznej 02.01.2018 r.
Ferie zimowe 15 – 28.01.2018 r.
Pierwszy dzień zajęć po feriach 29.01.2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 – 03.04.2018 r.
Pierwszy dzień zajęć po wiosennej przerwie świątecznej 04.04.2018 r.
Ferie letnie 22.06 – 31.08.2018 r.

Dni wolne (ustawowo) od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(święta państwowe i kościelne)

Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2017 r. (sobota)
Wszystkich Świętych 01.11.2017 r. (środa)
Dzień Niepodległości 11.11.2017 r. (sobota)
Trzech Króli 06.01.2018 r. (sobota)
Święto Pracy 01.05.2018 r. (wtorek)
Święto Konstytucji 3 –Maja 03.05.2018 r. (czwartek)
Boże Ciało 31.06.2018 r. (czwartek)

Dodatkowe dni wolne (dyrektorskie) od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

W związku z termomodernizacją szkoły, dni dyrektorskie będą ustalane na bieżąco w miarę potrzeb szkoły związanych z remontem.

Przesłuchania i egzaminy część muzyczna

Przesłuchania półroczne 01 – 15.12.2017 r.
Etap szkolny – Przesłuchania CEA 20 – 22.11.2017 r.
Regionalne Przesłuchania CEA do 15 grudnia 2017 r. zgodnie

z harmonogramem CEA

Konkurs CEA dla uczniów szkół muzycznych II stopnia – altówka 6 – 7.04.2018 r. ZPSM Koszalin
Konkurs CEA dla uczniów szkół muzycznych II stopnia dla poszczególnych specjalności i zespołów na dany rok szkolny kwiecień 2018 r.

skrzypce, altówka, akordeon, waltornia, saksofon, fagot, puzon, tuba, wokalistyka estradowa, zespoły kameralne.

Egzaminy dyplomowe – część teoretyczna – załącznik (szczegółowy harmonogram) 26 – 28.03. 2018 r.
Egzaminy dyplomowe – recitale i koncerty – załącznik (szczegółowy harmonogram) 04 – 26.04.2018 r.
Egzaminy promocyjne 28.05 – 11.06.2018 r.
Rekrutacja kwiecień – czerwiec 2018 r.
Dzień otwarty szkoły w ramach rekrutacji 24.03.2018 r.

Egzaminy część ogólnokształcąca

Egzaminy gimnazjalne

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna z zakresu – historii i wiedzy o społeczeństwie 18.04.2018 r. – godz. 9.00
Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna z zakresu – języka polskiego 18.04.2018 r. – godz. 11.00
Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza z zakresu – przedmiotów przyrodniczych 19.04.2018 r. – godz. 9.00
Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza z zakresu matematyki 19.04.2018 r. – godz. 11.00
Egzamin gimnazjalny – język angielski (pp) 20.04.2018 r. – godz. 9.00
Egzamin gimnazjalny – język angielski (pr) 20.04.2018 r. – godz. 11.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna z zakresu – historii i wiedzy o społeczeństwie 04.06.2018 r. – godz. 9.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna z zakresu – języka polskiego 04.06.2018 r. – godz. 11.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno – przyrodnicza z zakresu – przedmiotów przyrodniczych 05.06.2018 r. – godz. 9.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno – przyrodnicza z zakresu matematyki 05.06.2018 r. – godz. 11.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – język angielski (pp) 06.06.2018 r. – godz. 9.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – język angielski (pr) 06.06.2018 r. – godz. 11.00

Egzaminy maturalne

Egzamin maturalny – część ustna – załącznik (szczegółowy harmonogram) 07 -25.05.2018 r.
Egzamin maturalny – część pisemna j. polski (pp) 04.05.2018 r. – godz. 9.00
Egzamin maturalny – część pisemna matematyka (pp) 07.05.2018 r. – godz. 9.00
Egzamin maturalny – część pisemna j. angielski (pp) 08.05.2018 r. – godz. 9.00

Koncerty i uroczystości okolicznościowe

Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki 02.10.2017 r. godz. 11.00
Pasowanie na ucznia klasy pierwszej OSM I st. 13.10.2017 r. godz. 9.00
Koncert „Barwy Jesieni” odwołany
Koncert z okazji Święta Niepodległości 10.11.2017 r. godz. 11.00
III Sympozjum Fletowe „Międzynarodowe Inwencje i Inspiracje” 23 – 25.11.2017 r.
Koncert wigilijny 22.12.2017 r. godz. 12.00
Rodzinne kolędowanie odwołany
„Zwariowany koncert” 20.02.2018 r. godz. 11.00
Dzień Otwarty Szkoły – koncert 24.03.2018 r. od godz. 11.00 (sobota)
Koncert uczniów z Filharmonią Koszalińską 25.05.2018 r. godz. 18.30
Próby uczniów do koncertu z Filharmonią Koszalińską 21 – 25.05.2018 r.
Koncert z okazji Święta Konstytucji 3-Maja 27.04.2018 r. godz. 11.00
Koszalińskie Forum Kultury 10.04.2018 . godz. 11.00

i godz. 17.00

Projekt „Gwiazdy i Planety” 23.02 – 05.03.2018 r.
Szkolny Konkurs Młodych Talentów – w ramach obchodów dnia patrona szkoły odwołany

Terminarz wywiadówek i spotkań z rodzicami

Zebranie obowiązkowe dla wszystkich rodziców – organizacja roku szkolnego 2017 /18

Omówienie PSO oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania w roku szkolnym 2017/18

Zapoznanie rodziców z:

 • Wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskiwania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych
 • Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
 • Warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego
 • klas I – III OSM I st.
 • klas pozostałych
13.09.2017 r.

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

godz. 16.30

godz. 17.00

Zebranie obowiązkowe dla rodziców :

 • klas I – III OSM I st.
 • klas pozostałych

informacje nauczycieli o każdej przewidywanej okresowej ocenie klasyfikacyjnej

13.12.2017 r. godz. 16.30

13.12.2017 r. godz. 17.00

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

Wywiadówka obowiązkowa dla rodziców:

 • klas I – III OSM I st.
 • klas pozostałych

podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu uczniów za I okres roku szkolnego 2017/18

10.01.2018 r. godz. 16.30

10.01.2018 r. godz. 17.00

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

Zebranie obowiązkowe dla rodziców

 • klas I – III OSM I st.
 • klas pozostałych

informacje nauczycieli o każdej przewidywanej końcoworocznej ocenie klasyfikacyjnej.

06.06.2018 r. godz. 16.30

06.06.2018 r. godz. 17.00

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

Dni otwarte dla rodziców – spotkania z nauczycielami

 • klas I – III OSM I st.
 • klas pozostałych
w każdą drugą środę miesiąca poza terminami zebrań obowiązkowych.