KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018-2019

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 03.09.2018 r.

godz. 9.00 kl. I – III OSM I st.

godz. 11.00 kl. IV – VI OSM I st., I – VI OSM II st.

godz. 12.30 kl. I – VI SM I st., I – VI SM II st.

Zakończenie zajęć  –  I okres 15.01.2019 r.
Rozpoczęcie zajęć  –  II okres 16.01.2019 r.
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

OSM II st.

7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych – 15.03.2019 r.
Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla kl. VI OSM II st. i SM II st. 29.04.2019 r. godz. 12.00
Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla kl. VI OSM I st. 19.06.2019 r. godz. 12.00
Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla kl. I – III  OSM I st. 21.06.2019 r. godz. 9.00
Uroczystość zakończenia  zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla kl. IV – VI OSM I i kl. I – V OSM  II st. 21.06.2019 r. godz. 11.00
Uroczystość zakończenia  zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla SM I cyklu 6 i 4 – letniego  oraz SM  II st. 21.06.2019 r. godz. 12.30
Terminy Rad Pedagogicznych
Rada klasyfikacyjna  – I okres 15.01.2019 r.  godz. 18.00
ostateczny termin wystawiania i wpisywania ocen do katalogów 10.01.2019 r. do godz. 14.00
Rada podsumowująca  – I okres 22.01.2019 r. godz. 18.00
Rada dopuszczeniowa dla kl. VI OSM II st. i SM II st. 15.03.2019 r. godz. 14.00
ostateczny termin wystawiania i wpisywania ocen do katalogów 13.03.2019 r. do godz. 14.00
Rada klasyfikacyjna  – II okres 13.06.2019 r. godz. 18.00
ostateczny termin wystawiania i wpisywania ocen do katalogów 11.06.2019 r. wszystkie przedmioty muzyczne  do godz. 14.00

12.06.2019 r. przedmioty ogólnokształcące

Rada podsumowująca  rok szkolny 2018/19 24.06.2019 r. godz. 10.00
Terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych
Zimowa przerwa świąteczna 24 – 31.12.2018 r.
Pierwszy dzień zajęć po przerwie świątecznej 02.01.2019 r.
Ferie zimowe 28.01 – 10..02.2019 r.
Pierwszy dzień zajęć po feriach 11.02.2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18.04 – 23.04.2019 r.
Pierwszy dzień zajęć po wiosennej przerwie świątecznej 24.04.2019 r.
Ferie letnie 22.06 – 31.08.2019 r.
Dni wolne (ustawowo) od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(święta państwowe i kościelne)

Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2018 r. (niedziela)
Wszystkich Świętych 01.11.2018 r. (czwartek)
Dzień Niepodległości 11.11.2018 r. (niedziela)
Trzech Króli 06.01.2019 r. (niedziela)
Święto Pracy 01.05.2019 r. (środa)
Święto Konstytucji 3 –Maja 03.05.2019 r. (piątek)
Boże Ciało 20.06.2019 r. (czwartek)
Dodatkowe dni wolne (dyrektorskie) od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
piątek 02.11.2018 r.
czwartek 02.05.2019 r.
Przesłuchania i egzaminy część muzyczna
Przesłuchania półroczne 03 – 19.12.2018 r. z wyłączeniem dni: 10 – 11.12.2018 r.  – regionalne przesłuchania CEA
Etap szkolny  – Przesłuchania CEA 12 – 16.11.2018 r.
Regionalne i Makroregionalne Przesłuchania CEA do 16 grudnia 2018 r. zgodnie

z harmonogramem CEA

Regionalne Przesłuchania CEA uczniów klas skrzypiec i altówki OSM i SM I st. 10 – 11 12 .2018 r. ZPSM Koszalin
Konkurs muzyczny CEA dla uczniów szkół muzycznych

II stopnia  dla poszczególnych specjalności i zespołów

4 – 30.04 2019 r.

wiolonczela, kontrabas, trąbka, klarnet, gitara, organy, kameralne zespoły dęte, zespoły perkusyjne

Egzaminy dyplomowe – część teoretyczna – załącznik (szczegółowy harmonogram) 25 – 27.03. 2019 r.
Egzaminy dyplomowe – recitale i koncerty  – załącznik (szczegółowy harmonogram) 28.03  – 26.04.2019 r.  z wyłączeniem okresu świątecznego: 18.04 – 23.04.2019 r.
Egzaminy promocyjne 25.05 – 10.06.2019 r.
Rekrutacja kwiecień –  czerwiec 2019 r.
Dzień otwarty szkoły w ramach rekrutacji 23.03.2019 r.  (sobota)
Egzaminy część ogólnokształcąca
                                                       Egzamin ósmoklasisty 
Egzamin ósmoklasisty  – język polski 15.04.2019 r. – godz. 9.00
Egzamin ósmoklasisty  – matematyka 16.04.2019 r. – godz. 9.00
Egzamin ósmoklasisty  – język obcy nowożytny 17.04.2019 r. – godz. 9.00
Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty  – język polski 03.06.2019 r.  – godz. 11.00
Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty  – matematyka 04.06.2019 r.  –godz. 11.00
Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty  – język obcy nowożytny 05.06.2019 r.  –godz. 11.00
                                                         Egzaminy gimnazjalne
 
Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna z zakresu – historii

i wiedzy  o społeczeństwie

10.04.2019 r. – godz. 9.00
Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna z zakresu – języka polskiego 10.04.2019 r. – godz. 11.00
Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza z zakresu – przedmiotów przyrodniczych 11.04.2019 r. – godz. 9.00
Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza z zakresu  matematyki 11.04.2019 r. – godz. 11.00
Egzamin gimnazjalny – język angielski (pp) 12.04.2019 r. – godz. 9.00
Egzamin gimnazjalny – język angielski (pr) 12.04.2019 r. – godz. 11.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna  z zakresu – historii i wiedzy o społeczeństwie 03.06.2019 r. – godz. 9.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego  – część humanistyczna  z zakresu – języka polskiego 03.06.2019 r. – godz. 11.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno – przyrodnicza z zakresu – przedmiotów przyrodniczych 04.06.2019 r. – godz. 9.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno – przyrodnicza z zakresu  matematyki 04.06.2019 r. – godz. 11.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – język angielski (pp) 05.06.2019 r. – godz. 9.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – język angielski (pr) 05.06.2019 r. – godz. 11.00
Egzaminy maturalne
Egzamin maturalny – część ustna  – załącznik (szczegółowy harmonogram) 06 -25.05.2019 r.
Egzamin maturalny – część pisemna j. polski (pp) 06.05.2019 r. – godz. 9.00
Egzamin maturalny – część pisemna matematyka (pp) 07.05.2019 r. – godz. 9.00
Egzamin maturalny – część pisemna j. angielski (pp) 08.05.2019 r. – godz. 9.00
Koncerty i uroczystości okolicznościowe
Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki 01.10.2018 r. godz. 11.00 i 17.00
Pasowanie na ucznia klasy pierwszej OSM I st. 12.10.2018 r. godz. 9.00
Koncert „Barwy Jesieni” 25.10.18 r. godz. 17.00
Koncert z okazji Święta Niepodległości 09.11.2018 r. godz. 11.00
Obchody Jubileusz 60 – lecia Szkoły Muzycznej im. G. Bacewicz w Koszalinie 19 – 24.11.2018 r.
Koncert uczniów „ Młodzi zdolni szkole…” w ramach obchodów 60 – lecia Szkoły Muzycznej 20.11.2018 r. godz. 17.00
Koncert „Jazz i Rytmika ‘’ 22.11.2018 r. godz. 17.00
Koncert  absolwentów  i uczniów w ramach obchodów 60 – lecia Szkoły Muzycznej „Poloneza czas zacząć” 24.11.2018 r. godz. 17.00 Filharmonia Koszalińska
IV Sympozjum Fletowe 07 -08.12.2018 r.
Koncert wigilijny 21.12.2018 r. godz. 12.00
Rodzinne kolędowanie 10.01.2019 r. godz. 17.00
„Zwariowany koncert” 14.03.2019 r. godz. 11.00
Szkolny Konkurs Młodych Talentów – w ramach obchodów dnia patrona szkoły w 50 – rocznicę śmierci oraz 110 rocznicę urodzin G. Bacewicz 24.01.2019 r.
Koncert Laureatów Konkursu  Młodych  Talentów w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 24.01.2019 r. godz. 18.00
Koncert Muzyki Polskiej  „Niepodległa”  (organizowany przez wszystkie sekcje – udział uczniów i nauczycieli szkoły ) 14.03.2019 r.  godz. 11.00 i 17.00
Dzień Otwarty Szkoły – koncert 23.03.2019 r. od godz. 11.00 (sobota)
Próby uczniów do koncertu z Filharmonią Koszalińską 20 – 24.05.2019 r.
Koncert uczniów z Filharmonią Koszalińską 24.05.2019 r. godz. 18.30
Koncert z okazji Święta Konstytucji  3-Maja 26.04.2019 r. godz. 11.00
Koszalińskie Forum Kultury 02.04.2019 . godz. 18.00
III Koszaliński Konkurs Akordeonowy maj 2019 r.
Terminarz wywiadówek i spotkań z rodzicami
Zebranie obowiązkowe dla wszystkich rodziców  – organizacja roku szkolnego  2018 /19

Omówienie PSO oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania w roku szkolnym 2018/19

Zapoznanie rodziców z:

·         Wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskiwania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych

·         Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

·         Warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej  (okresowej) oceny klasyfikacyjnej, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego

  • klas I  – III OSM I st.
  • klas pozostałych
12.09.2018 r.

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

godz. 16.30

godz. 17.00

Zebranie obowiązkowe dla rodziców :

  • klas I  – III OSM I st.
  • klas pozostałych

informacje nauczycieli o każdej przewidywanej okresowej ocenie klasyfikacyjnej

12.12.2018 r. godz. 16.30

12.12.2018 r. godz. 17.00

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

Wywiadówka obowiązkowa dla rodziców:

  • klas I – III OSM I st.
  • klas pozostałych

podsumowanie wyników w nauce  i zachowaniu uczniów za I okres roku szkolnego 2018/19

16.01.2019 r. godz. 16.30

16.01.2019 r. godz. 17.00

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

Zebranie obowiązkowe dla rodziców

  • klas I – III OSM I st.
  • klas pozostałych

informacje nauczycieli o każdej przewidywanej końcoworocznej ocenie klasyfikacyjnej.

08.05.2019 r. godz. 16.30

08.05.2019 r. godz. 17.00

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

Dni otwarte dla rodziców  – spotkania z nauczycielami

  • klas I – III OSM I st.
  • klas pozostałych
w każdą drugą środę miesiąca poza terminami zebrań obowiązkowych.
Harmonogram pracy szkoły w sierpniu
Egzaminy: promocyjne, poprawkowe, kwalifikacyjne

i klasyfikacyjne

26 – 27 . 08.2019 r. od godz. 9.00 (poniedziałek – wtorek)
Spotkanie organizacyjne –  dyrektor i wicedyrektorzy 27.08.2019 r. godz. 9.00 (wtorek)
Zebranie organizacyjne kierowników sekcji oraz dyrekcji szkoły  – organizacja pracy w roku szkolnym 2019/2020 28.08.2019 r. godz.  9.00 – 12.00 (środa)
Zebrania organizacyjne poszczególnych sekcji muzycznych 28.08.2018 r. godz. 12.00 – 13.30 (środa)
Zebranie organizacyjne sekcji ogólnokształcącej 28.08.2018 r. godz. 12.00 – 13.30 (środa)
Rada Pedagogiczna 29.08. 2018 r. godz. 10.00 (czwartek)
Dzień do dyspozycji Dyrektora Szkoły  (szkolenia, warsztaty itp. ) 30.08.2018 r. (piątek)