KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018-2019

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

03.09.2018 r.

godz. 9.00 kl. I – III OSM I st.

godz. 11.00 kl. IV – VI OSM I st., I – VI OSM II st.

godz. 12.30 kl. I – VI SM I st., I – VI SM II st.

Zakończenie zajęć – I okres

15.01.2019 r.

Rozpoczęcie zajęć – II okres

16.01.2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

OSM II st.

7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych – 15.03.2019 r.

Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla kl. VI OSM II st. i SM II st.

25.04.2019 r. godz. 12.00

Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla kl. VI OSM I st.

19.06.2019 r. godz. 12.00

Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla kl. I – III OSM I st.

21.06.2019 r. godz. 9.00

Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla kl. IV – VI OSM I i kl. I – V OSM II st.

21.06.2019 r. godz. 11.00

Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla SM I cyklu 6 i 4 – letniego oraz SM II st.

21.06.2019 r. godz. 12.30

Terminy Rad Pedagogicznych

Rada klasyfikacyjna – I okres

15.01.2019 r. godz. 18.00

ostateczny termin wystawiania i wpisywania ocen do katalogów

10.01.2019 r. do godz. 14.00

Rada podsumowująca – I okres

22.01.2019 r. godz. 18.00

Rada dopuszczeniowa dla kl. VI OSM II st. i SM II st.

15.03.2019 r. godz. 14.00

ostateczny termin wystawiania i wpisywania ocen do katalogów

13.03.2019 r. do godz. 14.00

Rada klasyfikacyjna – II okres

13.06.2019 r. godz. 18.00

ostateczny termin wystawiania i wpisywania ocen do katalogów

11.06.2019 r. wszystkie przedmioty muzyczne do godz. 14.00

12.06.2019 r. przedmioty ogólnokształcące

Rada podsumowująca rok szkolny 2018/19

24.06.2019 r. godz. 10.00

Terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych

Zimowa przerwa świąteczna

24 – 31.12.2018 r.

Pierwszy dzień zajęć po przerwie świątecznej

02.01.2019 r.

Ferie zimowe

28.01 – 10..02.2019 r.

Pierwszy dzień zajęć po feriach

11.02.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04 – 23.04.2019 r.

Pierwszy dzień zajęć po wiosennej przerwie świątecznej

24.04.2019 r.

Ferie letnie

22.06 – 31.08.2019 r.

Dni wolne (ustawowo) od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(święta państwowe i kościelne)

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2018 r. (niedziela)

Wszystkich Świętych

01.11.2018 r. (czwartek)

Dzień Niepodległości

11.11.2018 r. (niedziela)

Trzech Króli

06.01.2019 r. (niedziela)

Święto Pracy

01.05.2019 r. (środa)

Święto Konstytucji 3 –Maja

03.05.2019 r. (piątek)

Boże Ciało

20.06.2019 r. (czwartek)

Dodatkowe dni wolne (dyrektorskie) od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

piątek

02.11.2018 r.

czwartek

02.05.2019 r.

Przesłuchania i egzaminy część muzyczna

Przesłuchania półroczne

03 – 19.12.2018 r. z wyłączeniem dni: 10 – 11.12.2018 r. – regionalne przesłuchania CEA

Etap szkolny – Przesłuchania CEA

12 – 16.11.2018 r.

Regionalne i Makroregionalne Przesłuchania CEA

do 16 grudnia 2018 r. zgodnie

z harmonogramem CEA

Regionalne Przesłuchania CEA uczniów klas skrzypiec i altówki OSM i SM I st.

10 – 11 12 .2018 r. ZPSM Koszalin

Konkurs muzyczny CEA dla uczniów szkół muzycznych

II stopnia dla poszczególnych specjalności i zespołów

4 – 30.04 2019 r.

wiolonczela, kontrabas, trąbka, klarnet, gitara, organy, kameralne zespoły dęte, zespoły perkusyjne

Egzaminy dyplomowe – część teoretyczna – załącznik (szczegółowy harmonogram)

25 – 27.03. 2019 r.

Egzaminy dyplomowe – recitale i koncerty – załącznik (szczegółowy harmonogram)

28.03 – 26.04.2019 r. z wyłączeniem okresu świątecznego: 18.04 – 23.04.2019 r.

Egzaminy promocyjne

25.05 – 10.06.2019 r.

Rekrutacja

kwiecień – czerwiec 2019 r.

Dzień otwarty szkoły w ramach rekrutacji

23.03.2019 r. (sobota)

Egzaminy część ogólnokształcąca

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty – język polski

15.04.2019 r. – godz. 9.00

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

16.04.2019 r. – godz. 9.00

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

17.04.2019 r. – godz. 9.00

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty – język polski

03.06.2019 r. – godz. 11.00

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty – matematyka

04.06.2019 r. –godz. 11.00

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty – język obcy nowożytny

05.06.2019 r. –godz. 11.00

Egzaminy gimnazjalne

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna z zakresu – historii

i wiedzy o społeczeństwie

10.04.2019 r. – godz. 9.00

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna z zakresu – języka polskiego

10.04.2019 r. – godz. 11.00

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza z zakresu – przedmiotów przyrodniczych

11.04.2019 r. – godz. 9.00

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza z zakresu matematyki

11.04.2019 r. – godz. 11.00

Egzamin gimnazjalny – język angielski (pp)

12.04.2019 r. – godz. 9.00

Egzamin gimnazjalny – język angielski (pr)

12.04.2019 r. – godz. 11.00

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna z zakresu – historii i wiedzy o społeczeństwie

03.06.2019 r. – godz. 9.00

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna z zakresu – języka polskiego

03.06.2019 r. – godz. 11.00

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno – przyrodnicza z zakresu – przedmiotów przyrodniczych

04.06.2019 r. – godz. 9.00

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno – przyrodnicza z zakresu matematyki

04.06.2019 r. – godz. 11.00

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – język angielski (pp)

05.06.2019 r. – godz. 9.00

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – język angielski (pr)

05.06.2019 r. – godz. 11.00

Egzaminy maturalne

Egzamin maturalny – część ustna – załącznik (szczegółowy harmonogram)

06 -25.05.2019 r.

Egzamin maturalny – część pisemna j. polski (pp)

06.05.2019 r. – godz. 9.00

Egzamin maturalny – część pisemna matematyka (pp)

07.05.2019 r. – godz. 9.00

Egzamin maturalny – część pisemna j. angielski (pp)

08.05.2019 r. – godz. 9.00

Koncerty i uroczystości okolicznościowe

Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki

01.10.2018 r. godz. 11.00 i 17.00

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej OSM I st.

12.10.2018 r. godz. 9.00

Koncert „Barwy Jesieni”

18.10.18 r. lub 25.10.18 r. w trakcie ustalania

Koncert z okazji Święta Niepodległości

09.11.2018 r. godz. 11.00

Obchody Jubileusz 60 – lecia Szkoły Muzycznej im. G. Bacewicz w Koszalinie

19 – 24.11.2018 r.

Koncert uczniów „ Młodzi zdolni szkole…” w ramach obchodów 60 – lecia Szkoły Muzycznej

20.11.2018 r. godz. 17.00

Koncert „Jazz i Rytmika ‘’

22.11.2018 r. godz. 17.00

Koncert absolwentów i uczniów w ramach obchodów 60 – lecia Szkoły Muzycznej „Poloneza czas zacząć”

24.11.2018 r. godz. 17.00 Filharmonia Koszalińska

IV Sympozjum Fletowe

07 -08.12.2018 r.

Koncert wigilijny

21.12.2018 r. godz. 12.00

Rodzinne kolędowanie

10.01.2019 r. godz. 17.00

„Zwariowany koncert”

14.03.2019 r. godz. 11.00

Szkolny Konkurs Młodych Talentów – w ramach obchodów dnia patrona szkoły w 50 – rocznicę śmierci oraz 110 rocznicę urodzin G. Bacewicz

w trakcie ustalania

Koncert laureatów konkursu Młodych Talentów w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

w trakcie ustalania

Koncert muzyki Polskiej „Niepodległa”

w trakcie ustalania godz. 11.00 i 17.00

Dzień Otwarty Szkoły – koncert

23.03.2019 r. od godz. 11.00 (sobota)

Próby uczniów do koncertu z Filharmonią Koszalińską

20 – 24.05.2019 r.

Koncert uczniów z Filharmonią Koszalińską

24.05.2019 r. godz. 18.30

Koncert z okazji Święta Konstytucji 3-Maja

26.04.2019 r. godz. 11.00

Koncert w ramach obchodów związanych z 100 – rocznicą odzyskania niepodległości – koncert dla miasta

07.05.2019 r. godz. 17.00

Koszalińskie Forum Kultury

02.04.2019 . godz. 18.00

Terminarz wywiadówek i spotkań z rodzicami

Zebranie obowiązkowe dla wszystkich rodziców – organizacja roku szkolnego 2018 /19

Omówienie PSO oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania w roku szkolnym 2018/19

Zapoznanie rodziców z:

 • Wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskiwania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych

 • Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

 • Warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego

 • klas I – III OSM I st.

 • klas pozostałych

12.09.2018 r.

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

godz. 16.30

godz. 17.00

Zebranie obowiązkowe dla rodziców :

 • klas I – III OSM I st.

 • klas pozostałych

informacje nauczycieli o każdej przewidywanej okresowej ocenie klasyfikacyjnej

12.12.2018 r. godz. 16.30

12.12.2018 r. godz. 17.00

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

Wywiadówka obowiązkowa dla rodziców:

 • klas I – III OSM I st.

 • klas pozostałych

podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu uczniów za I okres roku szkolnego 2018/19

16.01.2019 r. godz. 16.30

16.01.2019 r. godz. 17.00

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

Zebranie obowiązkowe dla rodziców

 • klas I – III OSM I st.

 • klas pozostałych

informacje nauczycieli o każdej przewidywanej końcoworocznej ocenie klasyfikacyjnej.

08.05.2019 r. godz. 16.30

08.05.2019 r. godz. 17.00

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

Dni otwarte dla rodziców – spotkania z nauczycielami

 • klas I – III OSM I st.

 • klas pozostałych

w każdą drugą środę miesiąca poza terminami zebrań obowiązkowych.

Harmonogram pracy szkoły w sierpniu

Egzaminy: promocyjne, poprawkowe, kwalifikacyjne

i klasyfikacyjne

26 – 27 . 08.2019 r. od godz. 9.00 (poniedziałek – wtorek)

Spotkanie organizacyjne – dyrektor i wicedyrektorzy

27.08.2019 r. godz. 9.00 (wtorek)

Zebranie organizacyjne kierowników sekcji oraz dyrekcji szkoły – organizacja pracy w roku szkolnym 2019/2020

28.08.2019 r. godz. 9.00 – 12.00 (środa)

Zebrania organizacyjne poszczególnych sekcji muzycznych

28.08.2018 r. godz. 12.00 – 13.30 (środa)

Zebranie organizacyjne sekcji ogólnokształcącej

28.08.2018 r. godz. 12.00 – 13.30 (środa)

Rada Pedagogiczna

29.08. 2018 r. godz. 10.00 (czwartek)

Dzień do dyspozycji Dyrektora Szkoły (szkolenia, warsztaty itp. )

30.08.2018 r. (piątek)