KASA SZKOŁY
(budynek Internatu ZPSM)

Jolanta Surowa

poniedziałek          7.30 – 14.30
wtorek                 7.30 – 11.00
środa                    7.30 – 14.30
czwartek               7.30 – 11.00
piątek                   7.30 – 11.00

tel. (94) 347 80 15


U W A G A ! ! !
Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018
Kasa szkoły czynna „dodatkowo”
w dniach wywiadówek, w godzinach
16:00 – 18:00

płatności można dokonywać na konto:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie

92 1010 1599 0166 2313 9134 0000