Kolejne laury dla naszych skrzypków-Julii Chojnackiej i Wiktora Dziedzica

Już po raz VII w Płocku miały miejsce Międzynarodowe Spotkania Młodych Skrzypków ( 6-10.03.17r.). Konkurs imienia wspaniałego skrzypka i pedagoga prof. Mirosława Ławrynowicza odbywa się co dwa lata i rywalizują w nim młodzi wirtuozi skrzypiec z Polski i zagranicy(w tym roku z Rosji i Białorusi). Międzynarodowe spotkania objęte są patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej. Przesłuchania są dwuetapowe i obejmują dwie grupy wiekowe: urodzonych po 2003r i urodzonych po 2000r. Wykonania konkursowe oceniało 9-osobowe międzynarodowego jury, do którego zaproszono najwybitniejszych skrzypków z: Polski, Luxemburga, Rosji, Austrii. Przewodniczącą była jak co roku prof. Krystyna Makowska- Ławrynowicz z Warszawy. Po wysłuchaniu uczestników, werdyktem jury przyznano w grupie młodszej tytuł*laureata i IV nagrodę-statuetkę Grafitowy Bemol- Julii**Chojnackiej* z klasy skrzypiec mgr Olgi Borowskiej oraz w grupie starszej tytuł *laureata i II nagrodę- statuetkę Srebrny Bemol dla Wiktora Dziedzica *z klasy skrzypiec mgr Natana Dondalskiego. Ponadto Wiktor Dziedzic otrzymał *nagrody specjalne* : występy z Orkiestrą Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej , orkiestrą Filharmonii Rzeszowskiej oraz udział w Międzynarodowym Kursie Skrzypcowym im. Zenona Brzeskiego w Łańcucie. Naszym uczniom w zmaganiach konkursowych towarzyszyli pianiści: mgr Magdalena Bortnowska i mgr Paweł Gajdzis.

Ponadto Julia Chojnacka została laureatką *II miejsca *w najmłodszej grupie IV Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego dla Szkół Muzycznych I i II stopnia w Toruniu ( 10- 12.03.17r.). Konkurs również był objęty patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jury przewodniczył wybitny skrzypek i profesor Akademii Muzycznej z Poznania Bartosz Bryła.

GRATULUJEMY!

Kolejne laury dla naszych skrzypków-Julii Chojnackiej i Wiktora Dziedzica