Nasi skrzypkowie wyróżnieni w Regionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej

W przesłuchaniach wzięło udział 9 uczniów reprezentujących klasy IV i V OSM I st. Wszyscy uczniowie, ich nauczyciele oraz akompaniatorzy zostali wyróżnieni przez jury w składzie: przewodniczący- prof. Tomasz Król ( AM Łódź), dr hab. Róża Wilczak-Płaziuk ( AM Łódź), mgr Anna Rzymyszkiewicz (PSM Warszawa).
Przesłuchania organizowała nasza szkoła 30- 31.01.2017r.
Ewelina Harasym kl. IV OSM I st.-naucz.

Olga Borowska akomp. Hanna Wiącek.

Zofia Diaczuk kl. IV OSM I st.-naucz. Wioleta Śliwińska

*akomp. Paweł Gajdzis*

***Martyna Skuza**kl. IV OSM I st.-naucz. Marta Bałdys*

*akomp. Paweł Gajdzis*

*Aleksandra Sztyma **kl. IV OSM I st.- naucz. Marta Bałdys
*

*akomp. Paweł Gajdzis*

*Mikołaj Chojnacki **kl. V OSM I st. -naucz. Olga Borowska*

*akomp. Paweł Gajdzis**
*

* Maciej Fijałkowski**kl. V OSM I
st.-naucz. Olga Borowska*

*akomp. Magdalena Bortnowska*

*Alicja Kowalik **kl. V OSM I st.-naucz. Anna Borowska*

*akomp. Violetta Milka*

*Dominika Makowska **kl. V OSM I st.- naucz. Anna Borowska, *

*akomp. Magdalena Bortnowska**
*

*Marcelina Ruczyńska **kl. V OSM I st.-naucz. Wioleta Śliwińska
****akomp. Magdalena Bortnowska
*

GRATULUJEMY!!!

Nasi skrzypkowie wyróżnieni w Regionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej