Krótki rys historyczny

       Minęło wiele lat, kiedy Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 stycznia 1959 r. Państwowe Ognisko Muzyczne w Koszalinie przekształcono w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia. Zarządzenie weszło w życie z mocą od 1 stycznia 1959 r., a uczniowie Ogniska mogli przejść do odpowiedniej klasy nowej szkoły. Faktycznie działalność naszej placówki rozpoczęła się jednak już 15 września 1958 r., jak o tym świadczył afisz ogłaszający zapisy uczniów. Organizatorem i jej pierwszym dyrektorem był Jan Antoniewicz, nauczyciel śpiewu solowego.

W ciągu następnych lat powstawały kolejno: Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia i jej 2 Filie: w Słupsku i Szczecinku, Punkt Konsultacyjny Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Państwowa Szkoła Muzyczna stopnia podstawowego i licealnego. Po kilku latach Filie oraz Punkt zaprzestały swojej działalności, a pozostałe szkoły stworzyły Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz. Zmieniła się też siedziba z budynku przy ul. Lampego na zespół budynków przy ul. Fałata 32.

 

Struktura szkoły

      Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz jest jedną z największych szkół artystycznych w Polsce zarówno ze względu na rozbudowaną strukturę, jak i dużą ilość godzin dydaktycznych realizowanych w tygodniu nauki.

     Zespół tworzą 4 szkoły i internat tj.: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia realizująca program ogólnokształcącej szkoły podstawowej oraz program szkoły muzycznej I stopnia (cykl 6 i 4 letni); Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia realizuje w ciągu 6 lat (cykl sześcioletni) program ogólnokształcący w zakresie gimnazjum i liceum oraz program szkoły muzycznej II stopnia; Szkoła Muzyczna I stopnia (cykl sześcioletni) realizująca wyłącznie kształcenie muzyczne w zakresie podstawowej szkoły muzycznej; Szkoła Muzyczna II stopnia realizująca wyłącznie kształcenie muzyczne kończące się dyplomem zawodowym muzyka.

     Pomieszczenia Zespołu stanowią 3 budynki szkolne połączone korytarzami-łącznikami oraz oddzielny budynek internatu ze stołówką szkolną o metrażu całości 6.250 m2; i kubaturze 35.250 m3. W budynkach szkolnych znajduje się m. in.: 65 klas lekcyjnych /w tym 47 do nauki indywidualnej gry na instrumentach/, biblioteka z czytelnią, sala gimnastyczna z szatniami i łazienkami, pomieszczenia administracji, aula – sala koncertowa /190 miejsc na widowni/ z organami czeskiej firmy Rieger-Kloss, sala kameralna /50 miejsc/.

     W ciągu minionych lat struktura Zespołu ulegała ciągłym zmianom. Dotyczyły one ilości lat nauki w szkole, a także kierunków, specjalizacji, wydziałów. We wrześniu 1958 r. w nowo powstałej szkole można się było uczyć śpiewu i gry na 6 instrumentach / fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, klarnet i akordeon/ u 7 nauczycieli. Z biegiem lat ilość klas instrumentalnych stale rosła, zatrudniano coraz liczniejszą kadrę. Obecnie w Zespole zatrudnionych jest średnio – corocznie ponad 130 nauczycieli, a uczy się średnio corocznie 550 uczniów. Nasi uczniowie mogą uczyć się gry na różnych instrumentach muzycznych: fortepian, akordeon, organy, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, perkusja. Można także uczyć się na wydziale rytmiki oraz w klasie śpiewu.

     Obok typowych zajęć dydaktycznych ważnym elementem kształcenia jest szeroko rozwinięta akcja koncertowa uczniów Zespołu. Szkoła jest od kilku lat organizatorem około kilkuset imprez rocznie. Są to audycje szkolne, koncerty klas poszczególnych nauczycieli, koncerty szkolne, przesłuchania, konkursy, przedstawienia słowno-muzyczne i wiele innych.

Struktura szkoły
Dyrektor – mgr Anna Załucka
 Wicedyrektorzy:
mgr Teresa Ogierman (do spraw ogólnokształcących i wychowawczych)
mgr Wiesława Suszyńska (do spraw muzycznych)
 Kierownicy sekcji:
1. mgr Iwona Skiba Kierownik sekcji ogólnomuzycznej
2. mgr Olga Borowska I Sekcja Instrumentów Smyczkowych
3. mgr Wiktor Cisoń II Sekcja Instrumentów Smyczkowych
4. mgr Paweł Gajdzis I Sekcja Instrumentów Klawiszowych
5. mgr Dorota Kuryło II Sekcja Instrumentów Klawiszowych
6. dr Magdalena Morus-Fijałkowska Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji
Kierownik do spraw gospodarczych
6. mgr Daniel Maksymowicz
Główna księgowa
7. mgr Monika Richter-Ziółkowska
Dziennik elektronicznyWolontariatGaleria zdjęć ZPSMmLegitymacjaKontakt
Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close