Płatności mogą być regulowane na konta:
Internat, Sala do ćwiczeń,
Świetlica, Wypożyczenie instrumentu, Wyżywienie
92 1010 1599 0166 2313 9134 0000
Kaucja za Bibliotekę, Internat, Instrument
02 1010 1599 0166 2313 9120 0000
Rada Rodziców
RADA RODZICÓW przy ZPSM KOSZALIN, FAŁATA 32
PKO BP S.A. II o/Koszalin
56 1020 2791 0000 7902 0009 6438