Odpłatność za Internat i Wyżywienie

I . Miesięczna opłata za pobyt w internacie:
1. uczniowie ZPSM i ZSP
– miejsce w pokoju 4 osobowym – 60 zł
– miejsce w pokoju 3 osobowym – 80 zł
– miejsce w pokoju 2 osobowym – 120 zł

2. uczniowie innych szkół
– miejsce w pokoju 4 osobowym – 120 zł
– miejsce w pokoju 3 osobowym – 160 zł
– miejsce w pokoju 2 osobowym – 240 zł

Uczniowie innych szkół wpłacają obligatoryjnie kaucję zwrotną w wysokości 200 zł. Uczniów wszystkich szkół, którzy w poprzednim roku szkolnym zalegali z opłatami obowiązuje również zwrotna kaucja w wysokości 200 zł.


Odpłatność za świetlicę

Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I – III OSM – (świetlica) – wynosi: – 52,00 za minimum 3 dni w tygodniu (słownie: pięćdziesiąt dwa złote) – 26,00 za czas do 2 dni w tygodniu (słownie: dwadzieścia sześć złotych). W okresie ferii zimowych nie pobiera się opłaty.


Odpłatność za wyżywienie  – miesiąc MARZEC 2018 r.

Informujemy, że z dniem 01 września 2015r. obiady należy wykupywać z jednodniowym wyprzedzeniem.

Przed dokonaniem wpłaty na miesiąc grudzień 2017r. bardzo proszę o zgłoszenie się do kasy po ustalenie kwoty jaką należy wpłacić, w celu rozliczenia ewentualnej nadpłaty lub niedopłaty z roku.

MIESZKAŃCY INTERNATU – 20 DNI
01– 28.03.2018 r.

29-30 PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Żywienie:

Bez pt kolacji (02,09,16,23,28) – 5 x 4,00 (C) = 240,00

Bez pt. ob. (02,09,16,23,28) – 5 x 5,00 (O) = 215,00
Bez pn. śn. (05,12,19,26) – 4 x 4,00 (S)= 224,00
Bez pt. ob. i pn. śn.(-25,00 – 16,00=41,00)  (SO) = 199,00

PLUS OPŁATA ZA POKÓJ CZTEROOSOBOWY:     60,00

FUNDUSZ SAMORZĄDOWY:    10,00

OBIADY DLA UCZNIÓW ZPSM
01- 28.03.2018 r.
CAŁY  – 20 x  5,00    =    100,00

PÓŁ  –  20 x 3,00  = 60,00

Należność Może Być Regulowana
Na Konto Bankowe ZPSM w Koszalinie

Nr: 92 1010 1599 0166 2313 9134 0000

 

Koszt całodziennego wyżywienia – 13,00 (śniadanie – 4,00 , obiad – 5,00 , kolacja – 4,00)


Uwaga mieszkańcy Internatu !!!

Każdorazowe zmiany w płatnościach, za całodzienne wyżywienie i pokoje, należy zgłosić u kierownika stołówki lub w dziale księgowości przed dokonaniem wpłaty. W przeciwnym razie obowiązują ustalenia z miesiąca września. NA PRZELEWACH BANKOWYCH WPISUJEMY:

– Posiłki
– C- całość
– S – bez poniedziałkowych śniadań
– O – bez piątkowych obiadów
– SO –bez poniedziałkowych śniadań i piątkowych obiadów

Kolacji w piątki nie ma. Pokoje czteroosobowe = 30 zł w miesiącu styczniu


 Z dniem 01.12.2015r. połówki obiadów należy kupować indywidualnie.
Cena takiego posiłku wynosi 3,00

Płatności za obiady można dokonywać w kasie szkoły lub przelewem na konto nr:

92 1010 1599 0166 2313 9134 0000

W tytule proszę podać:

 • imię i nazwisko dziecka
 • miesiąc, którego dotyczy zapłata
 • ile i jakie posiłki

Przykłady opisania tytułu przelewu:

 1. Tytuł przelewu: Jan Kowalski, odpis 24.IX, bez 15,18.X. Oznacza, że był zgłoszony odpis na dzień 24.IX, w dniach 15.X i 18.X dziecko nie będzie korzystało z obiadu.
 2. Tytuł przelewu: Jan Kowalski, odpis 24,28.IX, bez 14-19.X. Oznacza, że był zgłoszony odpis na dni 24.IX i 28.IX, w dniach 14.X do 19.X dziecko nie będzie korzystało z obiadu.
 3. Tytuł przelewu: Jan Kowalski, bez piątków. Oznacza, że we wszystkie piątki dziecko nie będzie korzystało z obiadu.
 4. Tytuł przelewu: Jan Kowalski, tylko wtorki i czwartki. Oznacza, że dziecko będzie korzystało z obiadów tylko we wtorki i czwartki.

 

Płatności za wyżywienie, mieszkanie i Fundusz Samorządowy w Internacie można dokonywać w kasie szkoły lub przelewem na konto nr:

92 1010 1599 0166 2313 9134 0000

W tytule proszę podać:

 • imię i nazwisko dziecka
 • miesiąc, którego dotyczy zapłata
 • ilu osobowy pokój
 • jakie posiłki

Przykład opisania przelewu:

Tytuł przelewu: Jan Kowalski, miesiąc wrzesień 2016, 3 osoby

C – całość

S – bez poniedziałkowych śniadań

O – bez piątkowych obiadów

SO – bez poniedziałkowych śniadań i piątkowych obiadów

I tylko takie posiłki możemy odliczyć, na inne należy zgłosić odpisy u kierownika stołówki.

Oznacza to, że w danym miesiącu dziecko nie będzie korzystało z wymienionych posiłków.