PROCEDURY INTERNAT AZ.docx


Zasady rekrutacji do internatu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie

Podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dziennik Urzędowy MKiDN z dnia 25.05.2018 r.) w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

  1. Rekrutacja młodzieży do internatu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych G. Bacewicz w Koszalinie rozpoczyna się od dnia 1 czerwca i trwa do 23 sierpnia bieżącego roku szkolnego.
  2. Młodzież ubiegająca się o przyjęcie do internatu powinna wypełnić podanie (dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie)  i złożyć je do dnia 23 sierpnia do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.
  3. Na podaniu konieczny jest podpis rodzica / opiekuna prawnego lub ucznia pełnoletniego.
  4. Decyzję o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje dyrektor – wicedyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami.
  5. Ostateczna lista osób przyjętych udostępniona będzie od 29 sierpnia w sekretariacie szkoły lub telefonicznie – 94 347 80 20.
  6. W razie jakichkolwiek uwag i odwołań należy kontaktować się z wicedyrektorem ds. ogólnokształcących i wychowawczych.
  7. Do internatu przyjmowani są wyłącznie uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie oraz Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie.

Koszalin, 01.09.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

1.) Podanie i klauzula informacyjna do Internatu


UWAGA! KASA SZKOŁY OD 18 MAJA 2020 r.

NIECZYNNA DO ODWOŁANIA


UWAGA! Mieszkańcy Internatu Oraz Uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych

W związku z zaistniałą sytuacją, nie dokonujemy opłat za następne miesiące do odwołania.
Bardzo prosimy o obserwowanie strony szkoły gdzie będą pojawiały się informacje.Uwaga mieszkańcy Internatu !!!

Każdorazowe zmiany w płatnościach, za całodzienne wyżywienie i pokoje, należy zgłosić u kierownika stołówki lub w dziale księgowości przed dokonaniem wpłaty. W przeciwnym razie obowiązują ustalenia z miesiąca września.

W tytule przelewu proszę podać:  

– imię i nazwisko dziecka

– miesiąc, którego dotyczy zapłata

– opcja posiłków

– ilu osobowy pokój

POSIŁKI: 
– C- całość ( bez piątkowych kolacji)
– S – bez poniedziałkowych śniadań
– O – bez piątkowych obiadów
– SO –bez poniedziałkowych śniadań i piątkowych obiadów

Przykład opisania przelewu:

Tytuł przelewu: Jan Kowalski, 09/2019, C, 3 osoby.  I tylko takie posiłki możemy odliczyć, na inne należy zgłosić odpisy u wychowawcy grupy i kierownika stołówki.  Oznacza to, że w danym miesiącu dziecko nie będzie korzystało z wymienionych posiłków.   Informujemy, że obiady należy wykupywać z jednodniowym wyprzedzeniem. Decyduje data wpływu.

W tytule przelewu proszę podać:  

– imię i nazwisko dziecka

– miesiąc, którego dotyczy zapłata

–   ile i jakie posiłki (całe czy połówki)

Przykłady opisania tytułu przelewu:

Tytuł przelewu:  Jan Kowalski, odpis 24.IX, bez 15,18.X.  Oznacza, że był zgłoszony odpis na dzień 24.IX, w dniach 15.X i 18.X dziecko nie będzie korzystało z obiadu.

Tytuł przelewu:  Jan Kowalski, odpis 24,28.IX, bez 14-19.X. Oznacza, że był zgłoszony odpis na dni 24.IX i 28.IX, w dniach 14.X do 19.X dziecko nie będzie korzystało z obiadu.

Tytuł przelewu:  Jan Kowalski, bez piątków.  Oznacza, że we wszystkie piątki dziecko nie będzie korzystało z obiadu.

Tytuł przelewu:  Jan Kowalski, tylko wtorki i czwartki . Oznacza, że dziecko będzie korzystało z obiadów tylko we wtorki i czwartki.

Należność może być regulowane w kasie  

lub na konto bankowe ZPSM w Koszalinie  Nr: 92 1010 1599 0166 2313 9134 0000

 

Dziennik elektronicznyWolontariatStrefa Ucznia i Rodzica

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close