Odpłatność za Internat i Wyżywienie

I . Miesięczna opłata za pobyt w internacie:
1. uczniowie ZPSM i ZSP
– miejsce w pokoju 4 osobowym – 60 zł
– miejsce w pokoju 3 osobowym – 80 zł
– miejsce w pokoju 2 osobowym – 120 zł

2. uczniowie innych szkół
– miejsce w pokoju 4 osobowym – 120 zł
– miejsce w pokoju 3 osobowym – 160 zł
– miejsce w pokoju 2 osobowym – 240 zł

Uczniowie innych szkół wpłacają obligatoryjnie kaucję zwrotną w wysokości 200 zł. Uczniów wszystkich szkół, którzy w poprzednim roku szkolnym zalegali z opłatami obowiązuje również zwrotna kaucja w wysokości 200 zł.


Odpłatność za wyżywienie  – miesiąc CZERWIEC 2017 r.

Informujemy, że z dniem 01 września 2015r. obiady należy wykupywać z jednodniowym wyprzedzeniem.

MIESZKAŃCY INTERNATU
01– 22.06.2017 r. 

UWAGA MIESZKAŃCY INTERNATU!

Przed dokonaniem wpłaty na miesiąc czerwiec 2017r. bardzo proszę o zgłoszenie się do kasy po ustalenie kwoty jaką należy wpłacić, w celu rozliczenia ewentualnej nadpłaty lub niedopłaty z roku.

14 Dni + śniadanie 23.06.2017r.= 186,00  

Bez pt kolacji (2,9,14) – 3 x 4,00 (c) = 174,00

Bez pt. ob. (2,9,14) – 3 x 5,00 (o) = 159,00
Bez pn. śn. (5,12,19) – 3 x 4,00 (s)= 162,00
Bez pt. ob. i pn. śn.(-15,00 – 12,00)  (so) = 147,00

PLUS OPŁATA ZA POKÓJ (60, 80, 120, 160 lub 240 zł)

FUNDUSZ SAMORZĄDOWY  – 10,00

OBIADY DLA UCZNIÓW ZPSM
01- 22.06.2017 r.
CAŁY  – 14 x  5,00    =    70,00

PÓŁ  –  14 x 3,00  = 42,00


 Z dniem 01.12.2015r. połówki obiadów należy kupować indywidualnie.
Cena takiego posiłku wynosi 3,00

Płatności za obiady można dokonywać w kasie szkoły lub przelewem na konto nr:

92 1010 1599 0166 2313 9134 0000

W tytule proszę podać:

 • imię i nazwisko dziecka
 • miesiąc, którego dotyczy zapłata
 • ile i jakie posiłki

Przykłady opisania tytułu przelewu:

 1. Tytuł przelewu: Jan Kowalski, odpis 24.IX, bez 15,18.X. Oznacza, że był zgłoszony odpis na dzień 24.IX, w dniach 15.X i 18.X dziecko nie będzie korzystało z obiadu.
 2. Tytuł przelewu: Jan Kowalski, odpis 24,28.IX, bez 14-19.X. Oznacza, że był zgłoszony odpis na dni 24.IX i 28.IX, w dniach 14.X do 19.X dziecko nie będzie korzystało z obiadu.
 3. Tytuł przelewu: Jan Kowalski, bez piątków. Oznacza, że we wszystkie piątki dziecko nie będzie korzystało z obiadu.
 4. Tytuł przelewu: Jan Kowalski, tylko wtorki i czwartki. Oznacza, że dziecko będzie korzystało z obiadów tylko we wtorki i czwartki.

 

Płatności za wyżywienie, mieszkanie i Fundusz Samorządowy w Internacie można dokonywać w kasie szkoły lub przelewem na konto nr:

92 1010 1599 0166 2313 9134 0000

W tytule proszę podać:

 • imię i nazwisko dziecka
 • miesiąc, którego dotyczy zapłata
 • ilu osobowy pokój
 • jakie posiłki

Przykład opisania przelewu:

Tytuł przelewu: Jan Kowalski, miesiąc wrzesień 2016, 3 osoby

C – całość

S – bez poniedziałkowych śniadań

O – bez piątkowych obiadów

SO – bez poniedziałkowych śniadań i piątkowych obiadów

I tylko takie posiłki możemy odliczyć, na inne należy zgłosić odpisy u kierownika stołówki.

Oznacza to, że w danym miesiącu dziecko nie będzie korzystało z wymienionych posiłków.