Ogólnopolski Konkurs Altówkowy CEA

dla uczniów szkół muzycznych II stopnia

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz

Koszalin, 6-7 kwietnia 2018 r.

  1. Uprzejmie informujemy, że Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego uczniów szkół muzycznych II st.

  2. Przesłuchania odbędą się w dniach 6-7.04.2018 r. w sali koncertowej ZPSM im. G. Bacewicz w Koszalinie.

  3. Uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego CEA oceniać będzie Jury w składzie:

prof. Dorota Sroczyńska UMFC Warszawa

dr hab. Ewa Guzowska AM Poznań

prof. dr hab. Jolanta Kukuła – Kopczyńska AM Łódź

prof. dr hab. Janusz Pisarski AM Kraków

dr hab. Tadeusz Wykurz AM Katowice

  1. Zgłoszenie wraz z oświadczeniem prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zpsm.pl do dnia 23.03.2018 r.

  2. Harmonogram przesłuchań zostanie opublikowany na stronie internetowej ZPSM www.zpsm.pl do dnia 28.03.2018 r.

  3. Kontakt z kierownikiem organizacyjnym: Olga Borowska tel. 511 073 211.

  4. Krótkie próby na sali koncertowej będą możliwe w dn. 6 i 7 kwietnia br. – przed, po i w przerwach pomiędzy przesłuchaniami. Oprócz tego dostępne będą indywidualne sale do ćwiczenia.

  5. Podczas przesłuchań czynny będzie bufet szkolny.

  6. Przykładowa baza noclegowa:

www.hotelsport.pl

www.hotelikgwardia.pl

www.klub2cvkoszalin.pl

www.gromada.pl

Ogólnopolski Konkurs Altówkowy CEA dla uczniów szkół muzycznych II stopnia