WSZYSCY NAUCZYCIELE ORAZ KADRA KIEROWNICZA

ZOBOWIĄZANI SĄ BYĆ W PRACY OD DNIA 27.08.2018 r.,

HARMONOGRAM PRACY:

  • 27 – 28.08.2018 r. od godz. 9.00 Egzaminy: promocyjne, poprawkowe, klasyfikacyjne i kwalifikacyjne
  • 27.08.18 r. (poniedziałek) godz. 10.00 Szkolenie z RODO – około 2 godzin.
  • 27.08.18 r. (poniedziałek) godz. 12.00 kadra kierownicza (kierownicy sekcji oraz dyrekcja) przygotowanie do opracowania kryteriów oceny pracy nauczyciela.
  • 28.08.18 r. (wtorek) godz. 10.00 praca w sekcjach nad kryteriami i wskaźnikami oceny pracy nauczyciela „opracowanie kryteriów i wskaźników”
  • 29.08 18 r. godz. 9.00 – 12.00 (środa ) zebranie kierowników sekcji oraz dyrekcji szkoły – organizacja pracy w roku szkolnym 2018/19 oraz podsumowanie opracowanych materiałów dotyczących oceny pracy nauczyciela
  • 29.08 18 r. godz. 12.00 – 13.30 (środa) zebrania sekcji
  • 29.08.18 r. godz. 12.00 – 13.30 (środa) zebranie sekcji ogólnokształcącej
  • 30.08 18 r. godz. 10.00 (czwartek) Rada Pedagogiczna
  • 31.08.18 r. (piątek) godz. 11.00 szkolenia:

– „praca z uczniem zdolnym” szkolenie z dr Magdaleną Ratalewską

– dziennik elektroniczny

  • 3.09.18 r. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:

godz. 9.00 – klasy:

I – III OSM I st.

godz. 11.00 – klasy:

IV – VI OSM I st.

I – VI OSM II st.

godz. 12.30

I – VI SM I st. cykl 6-letni

I – IV SM I st. cykl 4-letni

I – VI SM II st.

 

Organizacja pracy w sierpniu