Witamy w zakładce Rady Rodziców przy ZPSM w Koszalinie!

Drodzy Rodzice !

Ta strona jest do Państwa dyspozycji. Będziemy starać się rzetelnie ją prowadzić i na bieżąco aktualizować, aby wszyscy rodzice i uczniowie mieli równy dostęp do informacji związanych z działalnością Rady Rodziców powołanej na rok szkolny 2016/2017.

Nauka w szkole powinna być prowadzona w taki sposób,

aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek „

Albert Einstein

Jako rodzice jesteśmy zobowiązani w trosce o nasze dzieci, myśleć i działać na rzecz uspołecznienia naszej szkoły. Szkoła może i powinna stać się miejscem należącym do wspólnoty i przez nią kształtowana. Bardzo znaczącą rolę ma tu do odegrania społeczność rodziców, która powinna mieć wielką siłę oddziaływania i wolę zmian dla dobra naszych dzieci. W tym celu obowiązkowo w każdej szkole działają RR (zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.), które reprezentują ogół rodziców uczniów.

Pełniąc roczną kadencję jako przedstawiciele Rady Rodziców zamierzamy przeprowadzić takie działania, które upewnią Państwa w przekonaniu, że Rada Rodziców pełni nieocenioną pomoc w wielu aspektach pracy szkoły. Chcemy także aby Państwo poczuli, że jesteśmy efektywnymi i realnymi partnerami w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Nasze zaangażowanie (rodziców) w życie szkoły to troska o nasze dzieci.

Rada Rodziców wspiera działalność statutową szkoły. W tym celu możemy gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i wydawać je zgodnie z naszą wolą. Potrzeby naszej szkoły są duże, dlatego dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowym uda nam się zrealizować założone cele dla dobra Naszych Dzieci. Jako Rada Rodziców chcemy być głosem rodziców i współodpowiedzialnie wydawać nasze pieniądze. Będziemy starać się pokazywać, że powierzone fundusze są mądrze z zamysłem i potrzebami wykorzystywane dla naszych dzieci tzn. pieniądze „wracają” do naszych dzieci w formie lepszych działań.

Serdecznie dziękujemy Państwu za wkład finansowy i zaangażowanie na rzecz Rady Rodziców, której zależy na wspieraniu działalności statutowej szkoły.

Pamiętajmy, że Rada Rodziców działa dla dobra naszych uczniów i szkoły !

Przewodnicząca Rady Rodziców

Zapraszamy do współpracy !

Czekamy na sugestie i opinie od Państwa oraz uczniów. Prosimy o przesyłanie wniosków i tematów do pracy dla Rady Rodziców na adres: rada.zpsmkoszalin@wp.pl

Dyżury przedstawicieli RR odbywają się w ostatnią środę miesiąca o godz. 16:30 w szkole.

Fundusze przekazywane przez rodziców na rzecz Rady Rodziców prosimy wpłacać na konto: PKO BP S.A. II o/Koszalin 56 1020 2791 0000 7902 0009 6438

lub w formie gotówkowej w pok.113 Tok nauczania.