Regulamin konkursu informatycznego – film edukacyjny „STOP CYBERPRZEMOCY”

  1. Konkurs przeznaczony jest dla klas I-III OSM II st. (Gimnazjum)
  2. Projekt powinien być zapisany na płycie CD lub DVD  w formacie .AVI, .MPG lub .MP4. i dostarczony do nauczyciela informatyki Krzysztofa Czarneckiego.
  3. Konkurs trwa od 15 maja 2017 r. do 01 czerwca 2017 r.  Ogłoszenie wyników 10 czerwca 2017 r.
  4. Konkurs polega na nakręceniu filmu edukacyjnego pt. „STOP CYBERPRZEMOCY”
  5. Nad jednym filmem mogą pracować maksymalnie 4 osoby.
  6. Film edukacyjny może być nakręcony  kamerą lub telefonem.
  7. Film nie powinien przekraczać  15 minut.
  8. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone i otrzymają ocenę celującą za projekt, dyplomy i  gadżety komputerowe. Dodatkowo film zostanie zamieszczony na stronie szkoły.
Regulamin konkursu informatycznego – „film edukacyjny STOP CYBERPRZEMOCY”