Sukcesy młodych skrzypków w Sopocie

Sukcesy młodych skrzypków w Sopocie.  23.01.2017r. w Sopockiej Szkole Muzycznej odbył się XVIII Konkurs Skrzypcowy. Wzięli w nim udział młodzi, utalentowani skrzypkowie reprezentujący klasy II i III SM I st. Konkurs miał zasięg makroregionalny. Uczniowie rywalizowali właśnie w tych dwóch grupach wiekowych. W programie należało wykonać etiudę, utwór dowolny i część koncertu. Konkurs w tym roku był wyjątkowo jednoetapowy. Jury pod przewodnictwem prof.zw.dr hab. Wojciecha Szlachcikowskiego z AM Gdańsk przyznało Ignacemu Łajca- *II miejsce* w klasie II( naucz. Danuta Kaluta Jakubowska), a Julii Chojnackiej –  I miejsce  w klasie III ( naucz. Olga Borowska). Ponadto Julia Chojnacka otrzymała nagrodę specjalną  za najlepiej wykonany koncert podczas przesłuchań konkursowych. Uczniom akompaniowały pianistki: mgr Magdalena Bortnowska, mgr Dorota Kuryło . (na zdjęciu-Julia Chojnacka z nauczycielem i jury). GRATULUJEMY!

Sukcesy młodych skrzypków w Sopocie