Sukcesy skrzypków w VII Ogólnopolskim Konkursie Sonat w Szczecinie

Ogólnopolski Konkurs Sonat dla uczniów SM I st. klas skrzypiec i altówki odbył się w Szczecinie 7-8.04.18r. W tym roku była to VIIedycja. W sali koncertowej OSM I st. w Szczecinie wystąpiło 35 skrzypków i altowiolistów z klas I-VII Szkół Muzycznych I st Szczecina, Koszalina, Zielonej Góry, Gryfic, Poznania, Szczecinka, Gdańska i innych miast. Uczniowie oceniani byli w swoich klasach wiekowych. Jury konkursu składało się z wybitnych polskich skrzypków i pedagogów: przewodniczący prof. Antoni Cofalik oraz prof. Mariusz Derewecki ,dr Karina Gidaszewska, mgr Krzysztof Michalik oraz mgr Włodzimierz Radin – Rutkowski. W grupie I – klasy IV OSM i SM I st. *wyróżnienie *otrzymała *Rozalia Kok ar *( naucz. Olga Borowska).**W grupie II- klasy V OSM i SMI st.:*Martyna Skuza* ( naucz. mgr Natan Dondalski) została laureatką *I miejsca* *, Aleksandra Sztyma * ( naucz. Marta Bałdys) otrzymała *III miejsce, Zofia Diaczuk * ( naucz. Olga Borowska) również zdobyła *III miejsce, wyróżnienie *otrzymała *Ewelina Harasym * ( naucz. Olga Borowska)***.*W grupie III- klasy VI i VII OSM I st. równorzędne *II miejsca *otrzymały: *Dominika Makowska *( naucz. Anna Borowska) oraz *Marcelina Ruczyńska *( naucz. Olga Borowska). Pierwszego miejsca w tej grupie nie przyznano.*Wyróżnienia* otrzymali również wszyscy nauczyciele oraz akompaniujący uczniom pianiści- mgr Dorota Kuryło, mgr Magdalena Bortnowska, mgr Hanna Wiącek i mgr Paweł Gajdzis. GRATULUJEMY!

Sukcesy skrzypków w VII Ogólnopolskim Konkursie Sonat w Szczecinie