UWAGA! Korekta Harmonogramu warsztatów

 

  • Warsztaty a p. Adamem Sztabą w dniu 21.11.18 – odwołane, pozostałe spotkania

             zgodnie z harmonogramem

Lp. Planowana impreza Termin Planowane godziny
1.

Warsztaty orkiestrowe – p. Adam Sztaba

– praca w sekcjach

29.10.2018 r.

– poniedziałek

godz. 16.00 – 17.00 – kwintet
godz. 17.15 – 18.15 – sekcja instrumentów dętych drewnianych
godz. 18. 20 – 19.20 – sekcja instrumentów dętych blaszanych

plus perkusja

2.

Warsztaty orkiestrowe p. Adam Sztaba

praca z całą orkiestrą

30.10.2018 r.

– wtorek

godz. 10.00 – 11.00 próba całej orkiestry
3.

Warsztaty orkiestrowe – p. Natan Dondalski

– praca z kwintetem

19.11.2018 r.

– poniedziałek

godz. 14.15 – 17.00 próby kwintetu nowa sala kameralna

Warsztaty klarnetowe – p. Andrzej Wojciechowski

godz. 11.00 – 19.00 warsztaty

klarnetowe – p. Andrzej Wojciechowski s. kameralna przy portierni

4.

Próby Big-Bandu – p. Paulina Skoczyk

i p. Marcin Fijałkowski

21.11.2018 r.

– środa

godz. 12.00 – 13.30 – próby Big – Bandu – p. M. Fijałkowski i p. P. Skoczyk

sala koncertowa

Warsztaty orkiestrowe – p. Marzena Diakun

godz. 14.30 – 17.30 – próba całej orkiestry – p. Marzena Diakun sala koncertowa

Próby Big-Bandu – p. Paulina Skoczyk

i p. Marcin Fijałkowski

godz. 18.30 – 20.30 – próby Big – Bandu

– p. M. Fijałkowski i p. P. Skoczyk sala koncertowa

6.

Próby do koncertu „Jazz i Rytmika”

22.11.2018 r.

– czwartek

godz. 9.00 – 15.00 próby do koncertu – rytmika sala koncertowa

Warsztaty jazzowe – p. Kamil Piotrowicz

godz. 10.00 – 11.30 – warsztaty jazzowe – p. K. Piotrowicz– sala kameralna obok portierni

Warsztaty orkiestrowe – p. Marzena Diakun

– praca z kwintetem

godz. 12.30 – 14.30 – praca

z kwintetem – p. Marzena Diakun – nowa sala kameralna

7.

Warsztaty orkiestrowe – p. Marzena Diakun

oraz p. Adamem Sztabą

próby orkiestry i solistów do koncertu jubileuszowego

23.11.2018 r.

– piątek

w godz. 9.00 – 13. 00 p. M. Diakun

przerwa: 13.30 – 14.30

w godz. 14.30 – 17.20 p. M. Diakun

w godz. 17.30 – 18.30 p. Adam Sztaba

sala koncertowa

Próby Big–Bandu – p. Paulina Skoczyk

i p. Marcin Fijałkowski

w godz. 18.30 – 20.00 Big – Band

sala koncertowa

8.

Warsztaty orkiestrowe

próby solistów i orkiestry do koncertu

– Filharmonia Koszalińska

p. Marzena Diakun i p. Adam Sztaba

24.11.2018 r.

– sobota

w godz. 9.00 – 14.30

szczegółowy harmonogram prób sobotnich rozpisany zostanie w późniejszym terminie

*    godziny warsztatów mogą ulec  zmianie

UWAGA! Korekta Harmonogramu warsztatów