Ważna informacja dla nauczycieli, uczniów i rodziców

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), na podstawie rozporządzenia przyjętego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ich publikację w różnych środkach przekazu. Oświadczenie dotyczy wszystkich  uczniów biorących udział w konkursach, koncertach, olimpiadach i innych imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

Poniżej, w załączniku znajduje się treść oświadczenia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia ZPSM

Ważna informacja dla nauczycieli, uczniów i rodziców