Centrum Edukacji Artystycznej
Biuro Wizytatora
Regionu Zachodniopomorskiego

St. Wizytator Waldemar Ogrodniczak
ogrodniczak@cea.art.pl
tel. (91) 418-26-73
72-100 Goleniów, ul. Niepodległości 1