Centrum Edukacji Artystycznej
Biuro Wizytatora
Regionu Zachodniopomorskiego

St. Wizytator Jolanta Bedner

bedner@cea.art.pl

tel./fax. 91 423-03-17

ul. Wawrzyniaka 7B, 70-392 Szczecin