Wspaniałe sukcesy koszalińskiej perkusistki

Po raz kolejny nasza uczennica Aleksandra Nawrocka udowodniła, że perkusja jest jej największą miłością. Ucząca się w klasie perkusji prowadzonej przez nauczycieli Łukasza Lewczaka i Roberta Kwiatkowskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzyczny im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie Aleksandra Nawrocka zdobyła II nagrodę na prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie Perkusyjnym organizowanym po raz pierwszy przez Centrum Edukacji Artystycznej dla uczniów klasy perkusji szkół II stopnia. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najwybitniejszych osobowości spośród uczniów szkół muzycznych II stopnia. W jury konkursu zasiedli najwybitniejsi specjaliści w dziedzinie gry na instrumentach perkusyjnych jak:
– prof. Gert Mortensen (RMC Kopenhaga, Dania),
– prof. Stanisław Skoczyński (UM Warszawa),
– prof. Jacek Wota (AM Wrocław),
– prof. Piotr Sutt (AM Łódź).
Przewodniczącym jury był Krzesimir Dębski, którego kompozycję pt.”KOŁOMYJKA” napisaną dla potrzeb konkursu wykonali finaliści konkursu wraz z muzykami Filharmonii Świętokrzyskiej. Konkurs odbył się w dniach 6-9 kwietnia Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach i złożony był z 3 etapowej rywalizacji podczas której młodzi artyści prezentowali swoje umiejętności na poszczególnych instrumentach.

Natomiast w dniach 10-11 kwietnia na XV Zachodniopomorskim Konkursie Perkusyjnym w Stargardzie Aleksandra Nawrocka również zdobyła II nagrodę w grze na instrumentach perkusyjnych w kategorii dla uczniów szkół II stopnia, grupie starszej. Tym razem Jury nie przyznało pierwszego miejsca.
SERDECZNIE GRATULUJEMY OLI!

 

Wspaniałe sukcesy koszalińskiej perkusistki