WYKAZ

obowiązujących programów nauczania

w 8-letniej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia

  • EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Klasa

Program nauczania

Język angielski

Zajęcia komputerowe

Informatyka

Religia

I

Program nauczania – uczenia się I etapu kształcenia

edukacji wczesnoszkolnej. „Elementarz odkrywców”

T.Janicka-Panek

Program nauczania języka angielskiego

Nowa Era

Hello Explorer

Program nauczania

T. Janicka – Panek „Elementarz odkrywców 1-3 Edukacja wczesnoszkolna”

AJ-1-01/1 „W domu i w rodzinie Jezusa”

II

Program nauczania dla I etapu kształcenia

edukacji wczesnoszkolnej. „Elementarz XX wieku”

T.Janicka-Panel

Program nauczania języka angielskiego

Nowa Era

Hello Explorer

Program nauczania

T. Janicka – Panek „Elementarz odkrywców 1-3 Edukacja wczesnoszkolna

AJ-1-01/1 „W domu i w rodzinie Jezusa”

III

Program nauczania dla I etapu kształcenia

edukacji wczesnoszkolnej. „Elementarz XX wieku”

T.Janicka-Panel

Program nauczania języka angielskiego

Wyd. Oxford University Press Treetops

Program nauczania dla I etapu kształcenia

M. Kędra „Doświadczenie świata” edukacja wczesnoszkolna

AJ-1-01/1 „Bliscy w sercu Jezusa”

  • KLASY IV-VIII

Przedmiot

Program nauczania

Klasa

IV

V

VI

VII

VIII

Język polski

Wyd. Nowa Era

Marlena Derlukiewicz

Nowe słowa na start

Wyd. Nowa Era

Marlena Derlukiewicz

Nowe słowa na start

Wyd. Nowa Era

A Klimowicz

Teraz polski

Wyd. Nowa Era

Marlena Derlukiewicz

Nowe słowa na start

Wyd. Nowa Era

Marlena Derlukiewicz

Nowe słowa na start

Język angielski

M. Kębłowska Program nauczania języka angielskiego

Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 r.

M. Kębłowska Program nauczania języka angielskiego

Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 r.

VI a

Wyd. Express Publishing

M. Kębłowska

Starland

VI b

E. Piotrowska, T, Sztyber Program nauczania zgodny z nowa podstawą programową dla II etapu edukacyjnego

M. Kębłowska Program nauczania języka angielskiego

Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 r.

M. Kębłowska Program nauczania języka angielskiego

Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 r.

Język niemiecki

Program nauczania do języka niemieckiego dla klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej

Anna Jaroszewska

Program nauczania do języka niemieckiego dla klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej

Anna Jaroszewska

Historia i społeczeństwo

Wyd. Nowa Era

T. Maćkowski

Wczoraj i dziś

Historia

Wyd. Nowa Era

T. Maćkowski

Wczoraj i dziś

Wyd. Nowa Era

T. Maćkowski

Wczoraj i dziś

Wyd. Nowa Era

T. Maćkowski

Wczoraj i dziś

Wyd. Nowa Era

T. Maćkowski

Wczoraj i dziś

Wiedza o społeczeństwie

B. Furman Dziś i jutro

Przyroda

Wyd. Nowa Era

J. Golanko

Tajemnice Przyrody

Wyd. Nowa Era

J. Golanko

Tajemnice Przyrody

Wyd. Nowa Era

J. Golanko

Tajemnice Przyrody

Biologia

Wyd. Nowa Era

Anna Zdziennicka

Puls życia

Wyd. Nowa Era

Anna Zdziennicka

Puls życia

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej T. Kulawik, M. Litwin

Nowa Era

Program nauczania chemii w szkole podstawowej T. Kulawik, M. Litwin

Nowa Era

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej.

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik Spotkania z fizyką

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej.

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik Spotkania z fizyką

Geografia

Program nauczania geografii w szkole podstawowej

M. Tuz, B. Dziedzic

Planeta Nowa

Program nauczania geografii w szkole podstawowej

M. Tuz, B. Dziedzic

Planeta Nowa

Matematyka

Gdańskie Wyd. Oświatowe

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

Matematyka z plusem

Gdańskie Wyd. Oświatowe

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

Matematyka z plusem

Gdańskie Wyd. Oświatowe

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

Matematyka z plusem

Gdańskie Wyd. Oświatowe

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

Matematyka z plusem

Gdańskie Wyd. Oświatowe

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

Matematyka z plusem

Plastyka

Wyd. Nowa Era

M. Ipczyńska

N. Mrozkowiak

Do dzieła

Wyd. Nowa Era

J. Lukas, K. Onak

Do dzieła

Wyd. Nowa Era

M. Ipczyńska

N. Mrozkowiak

Do dzieła

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej Krzysztof Warchoł

Zajęcia komputerowe

Wyd. Helion D. I K. Kiałka Informatyka Europejczyka

Informatyka

Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-8 szkoły podstawowej M. Kęska. Nowa Era

Lubię to

Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-8 szkoły podstawowej M. Kęska. Nowa Era

Lubię to

Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-8 szkoły podstawowej M. Kęska. Nowa Era

Lubię to

Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-8 szkoły podstawowej M. Kęska. Nowa Era

Lubię to

Technika

Program nauczania techniki w szkole podstawowej

L. Łabacki,

M. Łabacka

Jak to działa

Program nauczania techniki w szkole podstawowej

L. Łabacki,

M. Łabacka

Jak to działa

Religia

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10

Pójść za Jezusem Chrystusem AZ—01/10

Pójść za Jezusem Chrystusem AZ—01/10

WYKAZ

obowiązujących programów nauczania

w 6 letniej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia

  • KLASY I –VI

Przedmiot

Program nauczania

Klasy

I – II

III

IV

V

VI

Język polski

Wyd. Nowa Era

Marlena Derlukiewicz

Nowe słowa na start

Wyd. Nowa Era

M. Chmiel, W. Herman

Słowa na czasie

Wyd. WSiP

K. Olejnik

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

Wyd. WSiP

K. Olejnik

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

Wyd. WSiP

K. Olejnik

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

Język angielski

M. Kębłowska Program nauczania języka angielskiego

Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 r.

M. Kębłowska

Program nauczania języka angielskiego „Kurs kontynuacyjny (III.1) w klasach 1-III gimnazjum zgodny z podstawą programową obowiązującą od 2012 r. Wyd. Express Publishing

M. Kębłowska Program nauczania języka angielskiego „Kurs kontynuacyjny (IV. zakres podstawowy i rozszerzony) dla szkół ponadgimazjalnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. Wyd. Express Publishing

Język niemiecki

Program nauczania do języka niemieckiego dla klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej

Anna Jaroszewska

Program nauczania języka niemieckiego. Gimnazjum. Kurs podstawowy

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy dla kontynuujących naukę na poziomie IV.1 (na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego)

Historia

Wyd. Nowa Era

T. Maćkowski

Wczoraj i dziś

Wyd. Nowa Era

T. Kowalewska, T. Maćkowski

Śladami przeszłości

Wyd. Nowa Era M. Jekel Poznać przeszłość. Wiek XX zakres podstawowy. Program nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnych

WOS

Wyd. Nowa Era

B. Furman

Dziś i jutro

Wyd. Nowa Era

I. Janicka, A. Kucia

Dziś i jutro ( od kl. II)

Wyd. Operon A. Telicka-Bonecka, J. Bonecki Odkrywamy na nowo

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej T. Kulawik, M. Litwin

Nowa Era

Wyd. Nowa Era

T. Kulawik, M. Litwin

Chemia nowej ery

Wyd. Nowa Era R. Hassa A. J. Mrzigot

Przyroda

Program nauczania przyrody w szkole ponadgimnazjalnej Nowa Era E. Ćwiro, Z. Fryt, P. Słowiak, J. Ślósarz

Program nauczania przyrody w szkole ponadgimnazjalnej Nowa Era E. Ćwiro, Z. Fryt, P. Słowiak, J. Ślósarz

Biologia

Wyd. Nowa Era

Anna Zdziennicka

Puls życia

Wyd. Nowa Era

A. Zdziennicka

Puls życia

OPERON „Ciekawość świata” zakres podstawowy

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej.

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik Spotkania z fizyką

Wyd. Nowa Era

G. Francuz- Ornat, T. Kulawik

Spotkania z fizyką

Wyd. Nowa Era

M. Braun, W. Śliwa Odkryć fizykę

Geografia

Program nauczania geografii w szkole podstawowej

M. Tuz, B. Dziedzic

Planeta Nowa

Wyd. Nowa Era

E. Tuz, R. Malarz

Planeta Nowa

SOP Toruń G. Wnuk, Z. Wojtowicz, T. Krynicka- Sarnacka Ziemia i ludzie

Matematyka

Gdańskie Wyd. Oświatowe

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

Matematyka z plusem

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

M. Jucewicz, M. Karpiński

Matematyka z plusem

D. Ponczek

matematyka dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą MATeMAtyka

Podstawy przedsiębiorczości

Wyd. Operon

J. Kijakowska

Odkrywamy na nowo

Wyd. Operon

J. Kijakowska

Odkrywamy na nowo

Edukacja dla bezpieczeńs-twa

Wyd. Nowa Era J. Słoma Żyję i działam bezpiecznie program nauczania 1-3

Wyd. Operon B. Boniek, B. Wojas Ciekawi świata program nauczania do szkół ponadpodstawowych

Informatyka

Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-8 szkoły podstawowej M. Kęska. Nowa Era

Lubię to

Klasa III Informatyka Europejczyka” Program nauczania informatyki w klasach gimnazjum. Wyd. Helion Edukacja

Wyd. Operon

A. Gawełek

Odkrywamy na nowo

Plastyka

Wyd. Nowa Era

M. Ipczyńska

N. Mrozkowiak

Do dzieła

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wych. fiz. dla 8-letniej szkoły podstawowej Krzysztof Warchoł

U. Kierczak, J. Janota Koncepcja edukacji fizycznej ZDROWIE-SPORT-EKREACJA- gimnazjum

U. Kierczak

Koncepcja edukacji fizycznej ZDROWIE-SPORT-EKREACJA – szkoły ponadgimnazjalne

Religia

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach – Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Pójść za Jezusem Chrystusem AZ—01/10

Pójść za Jezusem Chrystusem AZ—01/10

Świadek Chrystusa AZ-4-01/10

Dziennik elektronicznyWolontariatGaleria zdjęć ZPSMmLegitymacjaKontakt
Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close