WYNIKI EGZAMINU GIMANAZJALNEGO
2016/2017
klasy III OSM II st.
ŚREDNIE WYNIKI PROCENTOWE
nazwa egzaminu OSM II st Koszalin województwo zachodniopo-morskie kraj
część humianistyczna – język polski 82,43% 66,00% 69,00%
część humianistyczna – historia i WOS 74,63% 56,00% 59,00%
cześć matematyczna – matematyka 62,47% 43,00% 47,00%
cześć matematyczna – przedmioty przyrodnicze 59,97% 49,00% 52,00%
część językowa – jęz. angielski pp 87,00% 66,00% 67,00%
część językowa – jęz. angielski pr 75,93% 50,00% 49,00%
        
Gratulacje dla uczniów i nauczycieli !

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016/2017 klasy III OSM II st.