Autor zdjęć: Tomasz Tukajski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Małgorzaty Kobierskiej