Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że po długiej

chorobie odeszła na zawsze

Zofia Janczyk

Niezwykle zasłużona dla muzycznej kultury Koszalina

pianistka, pedagog długoletnia wicedyrektorka Państwowej

Szkoły Muzycznej w Koszalinie. Osoba, która w znacznej

mierze przyczyniła się do powstania obecnej siedziby Zespołu

Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie.

Przez wiele lat współpracowała jako pianistka

z Filharmonią Koszalińską.

Była aktywną działaczką – Zasłużonym Członkiem

Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

Pozostajemy w wielkim żalu

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie

ZPSM im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie

oraz Członkowie koszalińskiego Koła Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że po długiej chorobie odeszła na zawsze Zofia Janczyk