Zasady rekrutacji do internatu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie

Podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dziennik Urzędowy MKiDN z dnia 25.05.2018 r.) w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

  1. Rekrutacja młodzieży do internatu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych G. Bacewicz w Koszalinie rozpoczyna się od dnia 1 czerwca i trwa do 23 sierpnia bieżącego roku szkolnego.
  2. Młodzież ubiegająca się o przyjęcie do internatu powinna wypełnić podanie (dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie)  i złożyć je do dnia 23 sierpnia do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.
  3. Na podaniu konieczny jest podpis rodzica / opiekuna prawnego lub ucznia pełnoletniego.
  4. Decyzję o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje dyrektor – wicedyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami.
  5. Ostateczna lista osób przyjętych udostępniona będzie od 29 sierpnia w sekretariacie szkoły lub telefonicznie – 94 347 80 20.
  6. W razie jakichkolwiek uwag i odwołań należy kontaktować się z wicedyrektorem ds. ogólnokształcących i wychowawczych.
  7. Do internatu przyjmowani są wyłącznie uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie oraz Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie.

Koszalin, 01.09.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

1.) Podanie i klauzula informacyjna do Internatu

Dziennik elektronicznyWolontariatStrefa Ucznia i Rodzica

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close