ZPSM zatrudni w roku szkolnym 2019/2020 nauczyciela o specjalności: harmonia, formy muzyczne , historia muzyki

Dyrekcja Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie zatrudni od roku szkolnego 2019/2020 nauczyciela o specjalności teoria muzyki do nauczania przedmiotów:

  • Harmonia
  • Formy muzyczne
  • Historia muzyki

Wymagane kwalifikacje:

  • dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia

lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

  • odpowiednie przygotowanie pedagogiczne,
  • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia uczelni artystycznej w specjalności teoria muzyki

Podanie wraz z CV prosimy składać do 10 maja 2019 r. na adres:

Dyrekcja ZPSM im. G. Bacewicz w Koszalinie

ul. Fałata 32

75 – 434 Koszalin

lub mailowo na adres:

kadry@zpsm.pl

lub bezpośrednio do sekretariatu szkoły.

Prosimy do podania załączyć poniższą klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

ZPSM zatrudni w roku szkolnym 2019/2020 nauczyciela o specjalności: harmonia, formy muzyczne , historia muzyki