KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018-2019

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 03.09.2018 r.

godz. 9.00 kl. I – III OSM I st.

godz. 11.00 kl. IV – VI OSM I st., I – VI OSM II st.

godz. 12.30 kl. I – VI SM I st., I – VI SM II st.

Zakończenie zajęć  –  I okres 15.01.2019 r.
Rozpoczęcie zajęć  –  II okres 16.01.2019 r.
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

OSM II st.

7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych – 15.03.2019 r.
Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla kl. VI OSM II st. i SM II st. 29.04.2019 r. godz. 12.00
Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla kl. VI OSM I st. 19.06.2019 r. godz. 12.00
Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla kl. I – III  OSM I st. 21.06.2019 r. godz. 9.00
Uroczystość zakończenia  zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla kl. IV – VI OSM I i kl. I – V OSM  II st. 21.06.2019 r. godz. 11.00
Uroczystość zakończenia  zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla SM I cyklu 6 i 4 – letniego  oraz SM  II st. 21.06.2019 r. godz. 12.30
Terminy Rad Pedagogicznych
Rada klasyfikacyjna  – I okres 15.01.2019 r.  godz. 18.00
ostateczny termin wystawiania i wpisywania ocen do katalogów 10.01.2019 r. do godz. 14.00
Rada podsumowująca  – I okres 22.01.2019 r. godz. 18.00
Rada dopuszczeniowa dla kl. VI OSM II st. i SM II st. 15.03.2019 r. godz. 14.00
ostateczny termin wystawiania i wpisywania ocen do katalogów 13.03.2019 r. do godz. 14.00
Rada klasyfikacyjna  – II okres 13.06.2019 r. godz. 18.00
ostateczny termin wystawiania i wpisywania ocen do katalogów 11.06.2019 r. wszystkie przedmioty muzyczne  do godz. 14.00

12.06.2019 r. przedmioty ogólnokształcące

Rada podsumowująca  rok szkolny 2018/19 24.06.2019 r. godz. 10.00
Terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych
Zimowa przerwa świąteczna 24 – 31.12.2018 r.
Pierwszy dzień zajęć po przerwie świątecznej 02.01.2019 r.
Ferie zimowe 28.01 – 10..02.2019 r.
Pierwszy dzień zajęć po feriach 11.02.2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18.04 – 23.04.2019 r.
Pierwszy dzień zajęć po wiosennej przerwie świątecznej 24.04.2019 r.
Ferie letnie 22.06 – 31.08.2019 r.
Dni wolne (ustawowo) od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(święta państwowe i kościelne)

Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2018 r. (niedziela)
Wszystkich Świętych 01.11.2018 r. (czwartek)
Dzień Niepodległości 11.11.2018 r. (niedziela)
Trzech Króli 06.01.2019 r. (niedziela)
Święto Pracy 01.05.2019 r. (środa)
Święto Konstytucji 3 –Maja 03.05.2019 r. (piątek)
Boże Ciało 20.06.2019 r. (czwartek)
Dodatkowe dni wolne (dyrektorskie) od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
piątek 02.11.2018 r.
czwartek 02.05.2019 r.
Przesłuchania i egzaminy część muzyczna
Przesłuchania półroczne 03 – 19.12.2018 r. z wyłączeniem dni: 10 – 11.12.2018 r.  – regionalne przesłuchania CEA
Etap szkolny  – Przesłuchania CEA 12 – 16.11.2018 r.
Regionalne i Makroregionalne Przesłuchania CEA do 16 grudnia 2018 r. zgodnie

z harmonogramem CEA

Regionalne Przesłuchania CEA uczniów klas skrzypiec i altówki OSM i SM I st. 10 – 11 12 .2018 r. ZPSM Koszalin
Konkurs muzyczny CEA dla uczniów szkół muzycznych

II stopnia  dla poszczególnych specjalności i zespołów

4 – 30.04 2019 r.

wiolonczela, kontrabas, trąbka, klarnet, gitara, organy, kameralne zespoły dęte, zespoły perkusyjne

Egzaminy dyplomowe – część teoretyczna – załącznik (szczegółowy harmonogram) 25 – 27.03. 2019 r.
Egzaminy dyplomowe – recitale i koncerty  – załącznik (szczegółowy harmonogram) 28.03  – 26.04.2019 r.  z wyłączeniem okresu świątecznego: 18.04 – 23.04.2019 r.
Egzaminy promocyjne 25.05 – 10.06.2019 r.
Rekrutacja kwiecień –  czerwiec 2019 r.
Dzień otwarty szkoły w ramach rekrutacji 23.03.2019 r.  (sobota)
Egzaminy część ogólnokształcąca
                                                       Egzamin ósmoklasisty 
Egzamin ósmoklasisty  – język polski 15.04.2019 r. – godz. 9.00
Egzamin ósmoklasisty  – matematyka 16.04.2019 r. – godz. 9.00
Egzamin ósmoklasisty  – język obcy nowożytny 17.04.2019 r. – godz. 9.00
Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty  – język polski 03.06.2019 r.  – godz. 11.00
Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty  – matematyka 04.06.2019 r.  –godz. 11.00
Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty  – język obcy nowożytny 05.06.2019 r.  –godz. 11.00
                                                         Egzaminy gimnazjalne
 
Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna z zakresu – historii

i wiedzy  o społeczeństwie

10.04.2019 r. – godz. 9.00
Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna z zakresu – języka polskiego 10.04.2019 r. – godz. 11.00
Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza z zakresu – przedmiotów przyrodniczych 11.04.2019 r. – godz. 9.00
Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza z zakresu  matematyki 11.04.2019 r. – godz. 11.00
Egzamin gimnazjalny – język angielski (pp) 12.04.2019 r. – godz. 9.00
Egzamin gimnazjalny – język angielski (pr) 12.04.2019 r. – godz. 11.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna  z zakresu – historii i wiedzy o społeczeństwie 03.06.2019 r. – godz. 9.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego  – część humanistyczna  z zakresu – języka polskiego 03.06.2019 r. – godz. 11.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno – przyrodnicza z zakresu – przedmiotów przyrodniczych 04.06.2019 r. – godz. 9.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno – przyrodnicza z zakresu  matematyki 04.06.2019 r. – godz. 11.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – język angielski (pp) 05.06.2019 r. – godz. 9.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – język angielski (pr) 05.06.2019 r. – godz. 11.00
Egzaminy maturalne
Egzamin maturalny – część ustna  – załącznik (szczegółowy harmonogram) 06 -25.05.2019 r.
Egzamin maturalny – część pisemna j. polski (pp) 06.05.2019 r. – godz. 9.00
Egzamin maturalny – część pisemna matematyka (pp) 07.05.2019 r. – godz. 9.00
Egzamin maturalny – część pisemna j. angielski (pp) 08.05.2019 r. – godz. 9.00
Koncerty i uroczystości okolicznościowe
Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki 01.10.2018 r. godz. 11.00 i 17.00
Pasowanie na ucznia klasy pierwszej OSM I st. 12.10.2018 r. godz. 9.00
Koncert „Barwy Jesieni” 25.10.18 r. godz. 17.00
Koncert z okazji Święta Niepodległości 09.11.2018 r. godz. 11.00
Obchody Jubileusz 60 – lecia Szkoły Muzycznej im. G. Bacewicz w Koszalinie 19 – 24.11.2018 r.
Koncert uczniów „ Młodzi zdolni szkole…” w ramach obchodów 60 – lecia Szkoły Muzycznej 20.11.2018 r. godz. 17.00
Koncert „Jazz i Rytmika ‘’ 22.11.2018 r. godz. 17.00
Koncert  absolwentów  i uczniów w ramach obchodów 60 – lecia Szkoły Muzycznej „Poloneza czas zacząć” 24.11.2018 r. godz. 17.00 Filharmonia Koszalińska
IV Sympozjum Fletowe 07 -08.12.2018 r.
Koncert wigilijny 21.12.2018 r. godz. 12.00
Rodzinne kolędowanie 10.01.2019 r. godz. 17.00
„Zwariowany koncert” 14.03.2019 r. godz. 11.00
Szkolny Konkurs Młodych Talentów – w ramach obchodów dnia patrona szkoły w 50 – rocznicę śmierci oraz 110 rocznicę urodzin G. Bacewicz 24.01.2019 r.
Koncert Laureatów Konkursu  Młodych  Talentów w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 24.01.2019 r. godz. 18.00
Koncert Muzyki Polskiej  „Niepodległa”  (organizowany przez wszystkie sekcje – udział uczniów i nauczycieli szkoły ) 14.03.2019 r.  godz. 11.00 i 17.00
Dzień Otwarty Szkoły – koncert 23.03.2019 r. od godz. 11.00 (sobota)
Próby uczniów do koncertu z Filharmonią Koszalińską 20 – 24.05.2019 r.
Koncert uczniów z Filharmonią Koszalińską 24.05.2019 r. godz. 18.30
Koncert z okazji Święta Konstytucji  3-Maja 26.04.2019 r. godz. 11.00
Koszalińskie Forum Kultury 02.04.2019 . godz. 18.00
III Koszaliński Konkurs Akordeonowy maj 2019 r.
Terminarz wywiadówek i spotkań z rodzicami
Zebranie obowiązkowe dla wszystkich rodziców  – organizacja roku szkolnego  2018 /19

Omówienie PSO oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania w roku szkolnym 2018/19

Zapoznanie rodziców z:

·         Wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskiwania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych

·         Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

·         Warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej  (okresowej) oceny klasyfikacyjnej, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego

  • klas I  – III OSM I st.
  • klas pozostałych
12.09.2018 r.

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

godz. 16.30

godz. 17.00

Zebranie obowiązkowe dla rodziców :

  • klas I  – III OSM I st.
  • klas pozostałych

informacje nauczycieli o każdej przewidywanej okresowej ocenie klasyfikacyjnej

12.12.2018 r. godz. 16.30

12.12.2018 r. godz. 17.00

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

Wywiadówka obowiązkowa dla rodziców:

  • klas I – III OSM I st.
  • klas pozostałych

podsumowanie wyników w nauce  i zachowaniu uczniów za I okres roku szkolnego 2018/19

16.01.2019 r. godz. 16.30

16.01.2019 r. godz. 17.00

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

Zebranie obowiązkowe dla rodziców

  • klas I – III OSM I st.
  • klas pozostałych

informacje nauczycieli o każdej przewidywanej końcoworocznej ocenie klasyfikacyjnej.

08.05.2019 r. godz. 16.30

08.05.2019 r. godz. 17.00

wg szczegółowego harmonogramu spotkań

Dni otwarte dla rodziców  – spotkania z nauczycielami

  • klas I – III OSM I st.
  • klas pozostałych
w każdą drugą środę miesiąca poza terminami zebrań obowiązkowych.
Harmonogram pracy szkoły w sierpniu
Egzaminy: promocyjne, poprawkowe, kwalifikacyjne

i klasyfikacyjne

26 – 27 . 08.2019 r. od godz. 9.00 (poniedziałek – wtorek)
Spotkanie organizacyjne –  dyrektor i wicedyrektorzy 27.08.2019 r. godz. 9.00 (wtorek)
Zebranie organizacyjne kierowników sekcji oraz dyrekcji szkoły  – organizacja pracy w roku szkolnym 2019/2020 28.08.2019 r. godz.  9.00 – 12.00 (środa)
Zebrania organizacyjne poszczególnych sekcji muzycznych 28.08.2018 r. godz. 12.00 – 13.30 (środa)
Zebranie organizacyjne sekcji ogólnokształcącej 28.08.2018 r. godz. 12.00 – 13.30 (środa)
Rada Pedagogiczna 29.08. 2018 r. godz. 10.00 (czwartek)
Dzień do dyspozycji Dyrektora Szkoły  (szkolenia, warsztaty itp. ) 30.08.2018 r. (piątek)
Dziennik elektronicznyWolontariatGaleria zdjęć ZPSMmLegitymacjaKontakt
Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close