Uroczysta rada pedagogiczna… z łezką w tle

30 sierpnia na uroczystej radzie pedagogicznej nauczyciele ZPSM z żalem, smutkiem i nieskrywanym wzruszeniem pożegnali odchodzącego na emeryturę dotychczasowego dyrektora naszej szkoły, Pana Stefana Masłowskiego.

Pan Masłowski poświęcił koszalińskiej szkole muzycznej aż 34 lata swojej pracy zawodowej, pracy trudnej i wytężonej, ale też niewątpliwie satysfakcjonującej. Pracował jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw przedsiębiorczości, a przede wszystkim (od 1991 roku) jako wicedyrektor do spraw ogólnokształcących, a od roku 2011 – jako dyrektor ZPSM.

Nie tylko sprawnie kierował placówką, dbał o wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły, uzyskiwał wysokie oceny jakości pracy szkoły, potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych i kontroli, w tym ewaluacji zewnętrznej, ale też efektywnie współpracował z CEA i wszystkimi organami szkoły, skutecznie współdziałał ze środowiskiem lokalnym i organizacjami społecznymi, pozyskując życzliwych szkole współpracowników i przyjaciół.

Pan Masłowski jako dyrektor podjął i wprowadził w życie wiele cennych inicjatyw na rzecz ZPSM. Był motorem napędowym remontów, z termomodernizacją na czele. Dzięki jego staraniom i determinacji udało się pozyskać środki finansowe na prace modernizacyjne, w efekcie których nasza szkoła zmieniła i nadal zmienia swój wygląd. Przyczynił się też znacząco do polepszenia bazy dydaktycznej, w tym tak ważnego w szkole muzycznej instrumentarium.

Pan Stefan Masłowski bez wątpienia zapisał nieocenione karty w historii ZPSM. Społeczność szkolna, która tak wiele mu zawdzięcza, może tylko gorąco podziękować za jego zaangażowanie i wielkie serce, oddane szkole, oraz życzyć odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi zdrowia, pomyślności i realizacji planów, na które brakowało mu czasu w aktywnym życiu zawodowym.

Na tej samej radzie pedagogicznej obowiązki dyrektora objęła – powołana na to stanowisko w drodze konkursu, ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pani Anna Załucka, wieloletnia nauczycielka naszej szkoły, dotychczasowa kierownik sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych i absolwentka ZPSM.

Pani dyrektor otworzy nowy rok szkolny 2018/2019 na uroczystym rozpoczęciu w dniu 3 września 2018 r.

Uroczysta rada pedagogiczna… z łezką w tle
Dziennik elektronicznyWolontariatGaleria zdjęć ZPSMmLegitymacjaKontakt
Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close