Wyprowiantowanie uczniów ZPSM, korzystających z obiadów

1) Wyprowiantowanie uczniów niemieszkających w internacie należy zgłosić do godz. 9.00 dnia, którego dotyczy.

Rozliczenie nastąpi w następnym miesiącu (zwrot gotówki lub zamiana na inny dzień obiadowy)

2.) Płatność jest honorowana w chwili wpływu należności na konto bankowe szkoły do 9.00 na dany dzień, późniejsze wpłaty są zaliczane na dzień następny.


Regulamin wyprowiantowania z posiłków

 1. Mieszkaniec internatu, który planuje nieobecność w internacie, jest zobowiązany do wyprowiantowania się z posiłków.
 2. Karteczki z datą  posiłku należy przykleić na kartę wyprowiantowania, którą należy pobrać z portierni internatu.

 3. Mieszkaniec wyprowiantowuje się minimalnie z 3 posiłków.

 4. Wypełnioną i podpisaną przez wychowawcę kartę wyprowiantowania należy oddać do kierownika żywienia (pokój 100 w internacie) w godz 7:00 – 15:00, w dniu poprzedzającym nieobecność wychowanka.

 5. W sytuacji, kiedy wychowanek jest nieobecny w internacie, powinien wyprowiantować się telefonicznie dzwoniąc do kierownika żywienia
  pod nr telefonu: 94 347 80 10 lub 94 347 80 33

 6. Jeśli wychowanek wyprowiantował się telefonicznie, jego obowiązkiem po powrocie do internatu jest jak najszybsze dostarczenie kartek przyklejonych na karcie wyprowiantowania do kierownika żywienia
  (do dwóch dni po przyjeżdzie do internatu).

 7. Warunkiem wyprowiantowania się mieszkańca z posiłków jest jego nieobecność w internacie.

 8. Warunkiem zwrotu pieniędzy za wyprowiantowanie jest oddana karta wyprowiantowania; rozliczenie nastąpi w następnym miesiącu.

 9. Mieszkaniec internatu, który rezygnuje z całości posiłków w internacie zostaje skreślony z listy mieszkańców.

 10. Wychowankowie zobowiązani są do regularnego dokonywania opłat związanych z zamieszkiwaniem w internacie do końca każdego miesiąca na miesiąc następny w kasie szkoły lub na konto bankowe:

  92 1010 1599 0166 2313 9134 0000, w skład opłat wchodzą:

       – opłaty za wyżywienie

       – opłata internacka za każdy miesiąc pobytu,

       – jednorazowa kaucja wpłacana przez uczniów szkół spoza ZPSM oraz ZSP( w wyjątkowych  sytuacjach kaucję płacą ci uczniowie, którzy w poprzednich latach spóźniali się z opłatami)

       – kaucja wpłacana jest do 10 września

Dziennik elektronicznyWolontariatGaleria zdjęć ZPSMmLegitymacjaKontakt
Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close